Pelagisk industri utfordres av FHF

Fiskeri og havbruksnæringens fond (FHF) i tett samarbeid med pelagisk konsumindustri styrker i disse dager grunnlaget for fremtidsrettet industridrevet forskning og utvikling.

Næringen har tatt ballen og FHL spiller også en sentralt rolle i prosjektet, skriver prosjektleder Jan Thorsen på FHF sin hjemmeside.

God næringsforankring

Industrien selv er samlet gjennom en styringsgruppe der ledelsen i oppimot 90 % prosent av pelagisk konsum industri deltar.

Industriens initiativ følges opp av FHF ved å avsette ca. 20 millioner over en 3 års periode til utvikling og forskning som skal bidra til stabilitet og økt lønnsom utvikling i pelagisk konsumindustri.

Innsatsområder

Styringsgruppen har delt prosjektområdene opp i to arbeidsgrupper, en med fokus på produksjon/kvalitet og en på marked.

I arbeidsgruppene sitter resurspersoner fra pelagiske bedrifter på henholdsvis produksjon/kvalitet og på marked sammen med personer fra leverandørindustri og forskere fra NOFIMA og Sintef.

Nye perspektiver

Pelagisk konsumindustri har nå en unik mulighet til å bestemme retning på utviklingen av sektoren. Målet er å tenkte nytt, både når gjelder markedstilpasning, produkter, kvalitet og samarbeid.

Svar på disse spørsmål gir industrien ved utforming av strategier og prosjekter i løpet av ettersommeren 2009.

Godt grunnlag

Pelagisk flåte og industri i Norge har nå en meget god ressurssituasjon med sterk økning av kvoter på de fleste arter. En forventer at dette vil vedvare de nærmeste årene.

Dette vil kunne skape en mer forutsigbar tilgang på pelagisk råstoff (sild, makrell og lodde etc.) for norsk industri, samtidig som næringen har en unik mulighet til forandring – en forandring som FHF støtter opp under ved å utfordre næringen på langsiktig forskning og utvikling, skriver Thorsen.