Båtførerbevis kan bli inndratt

Regjeringen foreslår at båtførere som tas for grove overtredelser ved kjøring av fritidsbåt, skal ilegges et kjøreforbud på minimum 1 år.

Forslag til nye regler for kjøreforbud på sjøen er nå klare.

– Dette vil føre til at de som begår grove lovbrudd holdes borte fra sjøen, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

På høring

Lovforslaget som nå sendes på høring, er en del av en rapport som er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Nærings- og handelsdepartementet. Reglene for kjøreforbud vil omfatte alle som ferdes på sjøen. Det tas sikte på at reglene for kjøreforbud trer i kraft 1. mai 2010.

Regjeringen har allerede bestemt å innføre en ordning med båtførerbevis for alle født etter 1. januar 1980, dette trer i kraft 1. mai 2010.

Kjøreforbud

Regjeringen foreslår at grove overtredelser av sikkerhetsregelverket for fritidsbåter, blant annet brudd på hjelpeplikten, vil føre til kjøreforbud. Det samme gjelder enhver promille over 0,8 (som er promillegrensen til sjøs).

Minstetiden er foreslått til 1 år, men ved skjerpende omstendigheter kan man få kjøreforbud i inntil 5 år. Forårsaking av alvorlig sjøulykke og promille over 2,0 er blant de foreslåtte skjerpende omstendighetene. Tapsperioden vil være den samme både ved inndragning og kjøreforbud.

Må ta ny båtførerprøve

Regjeringen foreslår at ny bestått båtførerprøve settes som et vilkår for alle båtførere som får kjøreforbud eller inndratt båtførerbeviset.

– Jeg tror at trusselen om å bli fratatt retten til å føre fritidsbåt vil ha en preventiv effekt og fremme bedre holdninger og atferd på sjøen, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Les mer

Mer om høringen kan leses på Nærings- og handelsdepartementets nettsider:

Inndraging av båtførerbevis - Høring