Undersjøiske fjellkjeder i arktiske farvann

Ny doktorgrad: Vibeke Bruvoll disputerer fredag 7. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen (UiB).

Bruvoll disputerer med avhandlingen: «Seismic and aseismic ridges in the Arctic region: A geophysical study of the aseismic Mendeleev and Alpha ridges and the sedimented, active spreading centre at the junction of Mohn and Knipovich ridges», opplyser UiB i en pressemelding.

Vibeke Bruvoll tar doktograd på undersjøiske fjellkjeder i arktiske farvann. Foto: UiBVibeke Bruvoll tar doktograd på undersjøiske fjellkjeder i arktiske farvann. Foto: UiB

Polhavet er et av de mest ugjestmilde områdene på jorden og sjøisdekket begrenser forskningen på geologiske strukturer. Det er imidlertid mulig å gjøre seismiske undersøkelser fra isbrytere der isforholdene tillater det. Seismiske undersøkelser gir en avbildning av de geologiske strukturene sammen med akustisk hastighets informasjon som igjen kan gi informasjon om sedimenter og bergarter i dypet.

Hoveddelen av avhandlingen omhandler den undersjøiske Alpha og Mendeleev fjellkjeden som strekker seg tvers over Polhavet på 2000-750 meters havdyp fra den kanadiske til den russiske marginen. Hvordan fjellkjeden er dannet har til nå vært uklart. Resultatene fra dette studiet peker imidlertid mot at disse ryggene som i dag er inaktive har en vulkansk opprinnelse. Den delen av grunnfjellet som datasettet belyser er tolket til å bestå av aske og basalt lag avsatt på relativt grunt vann.

Fjellkjeden er drapert med ~500-700 meter tykke marine sedimenter hvor de eldste er ca 70-75 millioner år. Sedimentene er avsatt under rolige strømforhold, men en stor erosjonsflate tyder imidlertid på at det har vært en kort periode med sterke bunnstrømer knyttet til den tidlige åpningen av Framstredet for 17.5-14.5 millioner år siden.

Avhandlingen omhandler også Mohns- og Knipovich ryggen i Norske-Grønlandshavet hvor den Eurasiske og den Nord Amerikanske platen beveger seg fra hverandre med ca 15-17 mm i året. Aktive plategrenser hvor det dannes ny havbunnskorpe er vanligvis ikke dekket med sedimenter, men her er ryggen delvis dekket av store sediment mengdene avsatt under tidligere istider. Strukturer i sedimentene sammen med aldersbestemmelse gir detaljert innsikt i hvordan en aktiv sprederygg utvikler seg over tid.

Tidspunkt og sted for disputasen:

07. mai 2010, kl. 10:15, Auditorium 5, 3. etasje, Realfagsbygget.

Personalia

Vibeke Bruvoll er født i 1975 i Bergen. Hun tok mastergraden i geodynamikk ved Universitetet i Bergen i 2006, og har siden høsten 2006 jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap.