Pessimisme om EUs nye fiskeripolitikk

Det blir en stor utfordring å skape en velfungerende fiskeripolitikk for EU. Den nåværende felles fiskeripolitikken har så mange svakheter at det er vanskelig å ikke være pessimistisk.

Det sier professor og spesialist på EUs fiskeripolitikk Jesper Raakjær ved Ålborg universitet. Raakjær talte på et nordisk ministermøte på Island på torsdag og fredag, der en av temadebattene handlet om revideringen av EUs fiskeripolitikk.

Det er de nordiske ministrene med ansvar for jord- og skogbruk samt fiskeri og næringsmidler som innenfor rammen av Nordisk ministerråd har kommet sammen til sitt sommermøte i Isafjördur nordvest på Island.

Overfiske

Raakjær understreket at den nåværende fiskeripolitikkens strukturelle problemer har bidratt til overfiske, en overdimensjonert fiskeflåte skapt gjennom et innfløkt bidragssystem, samt dårlig lønnsomhet.

Raakjær nevnte imidlertid noen faktorer som kan bidra til en mer effektiv fiskeripolitikk. EU-organene er under press for å leve opp til prinsipper om god forvaltning. Det eksisterer også krav om å redusere kostnadene for fiskeripolitikken, noe som forutsetter institusjonelle reformer.

Regionalisere fiskeripolitikken

Et viktig tiltak ville ifølge Raakjær være å regionalisere fiskeripolitikken. Å delegere ansvar for enkelte spørsmål fra Brussel ville også kunne senke terskelen for EU-medlemskap for fiskerinasjonene Island og Norge.

Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson, som i og med Sveriges EU-formannskap nå også har ansvar for EUs fiskerispørsmål, sa at et av de prioriterte spørsmålene for ham er nettopp revideringen av fiskeripolitikken.

– Vedtakene skal fattes så nær de berørte menneskene som mulig. Vi må komme bort fra mikroforvaltningen på sentralt nivå – regionalisering er måten å komme i mål på, sa Erlandsson.

Kritiserte støttesystemet

Erlandsson kritiserte også det nåværende støttesystemet, og sa at brorparten av dagens støtte forsinker den nødvendige reduksjonen av fiskeflåten.

I diskusjonen deltok, i tillegg til Raakjær og nordiske ministre, også Nordisk ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrímsson samt direktør Reinhard Priebe fra EU-kommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime spørsmål.

– Vi vet at fiskeriforvaltningen i EU er kompleks og krever en desentralisering. Men før vi snakker om organisasjon må vi drøfte hvilke spørsmål som kan desentraliseres, sa Priebe.

Utkast av fangst

Et annet av de store problemene i Europa er utkast av fangst, det vil si uønsket fisk som kastes over bord.

– Det er enorme mengder fisk som går til spille på grunn av utkast. EUs fiskeripolitikk burde omfatte et forbud mot utkast, sa Norges fiskeriminister Helga Pedersen.

Danmarks fødevareminister Eva Kjer Hansen foreslo kameraovervåking på fiskebåtene for å gjøre noe med problemet.

Grønnbok

EU-kommisjonen presenterte i vår sin grønnbok for en ny felles fiskeripolitikk som kan tre i kraft i 2013. Norden kommer, via Nordisk ministerråd, til å gå aktivt inn for å påvirke revideringen. Ministerrådet skal blant annet aktivt presentere de nordiske landenes velfungerende fiskeriforvaltninger for å inspirere EU-organene i prosessen.

De nordiske fiskeriene har godt rykte, og år etter år plasserer landene seg i teten i internasjonale sammenligninger.