Historisk høy eksport av torskefisk

Hel klippfisk. Foto: Alf Börjesson / Norwegian Seafood Council

Eksporten av torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk kom opp i 821,8 millioner kroner i april 2010.

Dette er en økning på 27 prosent eller 173,5 millioner kroner sammenlignet med april 2009. Målt i volum økte eksporten med 23 prosent eller 6 575 tonn, til totalt 34 553 tonn, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Rekordvolumer av klippfisk i tillegg til stor økning for fersk og fryst torsk og hyse ligger bak. I tillegg noteres stigende gjennomsnittpris denne måned.

– Høsten 2008 startet det store prisfallet for flere torskefiskprodukter. Fra april i fjor til april i år er imidlertid gjennomsnittprisen i eksporten stigende både i norske kroner og i handelsvalutaen euro, med en økning på henholdsvis 3 prosent og 14 prosent. Dette er en indikasjon på at prisbunnen er nådd og at markedet er i bedring, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Rekord for klippfisk

Eksporten av klippfisk totalt kom på 176,6 millioner kroner i april og dette er en økning på 18 prosent eller 26,7 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert totalt 5 093 tonn, og aldri tidligere er det eksportert så store volumer klippfisk i en april måned.

Klippfisk av torsk økte med 25 prosent i verdi til totalt 95,6 millioner kroner i april målt mot samme tid i fjor. Portugal som er største marked står for 70 prosent av verdien. Målt i volum ble det eksportert 2 200 tonn klippfisk av torsk og dette er en økning på 26 prosent eller 452 tonn fra samme måned i fjor.

Klippfisk av sei økte med 2 prosent i verdi til 68,5 millioner kroner. Målt i volum var det imidlertid en reduksjon på 14 prosent. Prisen per kilo på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 27,42 kroner i april og dette er en økning på 18 prosent fra april i fjor.

Stor økning for saltfisk

Det ble eksportert saltet hel torsk for 123,5 millioner kroner i april og dette er en økning på 72,9 millioner kroner eller 144 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 4 106 tonn saltet hel torsk mot 1 537 tonn i april 2009 mens prisen er redusert med 9 prosent i samme periode. Portugal er største marked med en andel på 78 prosent av totalverdien i april.

Reduksjon for tørrfisk

Eksporten av tørrfisk ble redusert med 13,1 millioner kroner eller 31 prosent i april og endte på 28,6 millioner kroner totalt. Volumet har gått ned med 29 prosent og prisen er redusert med 3 prosent fra april i fjor. Det er tørrfisk av sei og annen tørrfisk som har hatt nedgang i volum, mens hovedproduktet lofotrund torsk økete med 8 prosent. Prisen på lofotrund torsk fortsetter å falle og noteres til 90,57 kroner per kilo i april, som er 25 prosent under samme måned i fjor.

God måned for fersk hel torsk og hyse

Det ble eksportert fersk hel torsk for 74,5 millioner kroner i april. Dette er 64 prosent eller 29 millioner kroner mer enn i samme måned i fjor. Målt i volum kom eksporten på 3 750 tonn som er 87 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Eksporten av fersk hel hyse kom på 22 millioner kroner i april og dette er 12,6 millioner kroner høyere enn samme måned i fjor. Målt i volum økte med 1 200 tonn til totalt 1 858 tonn og dette tilsvarer en vekst på 183 prosent. Prisen på hyse gikk i samme periode ned med 18 prosent.

Stor eksport av fryst hel torsk og hyse

Fryst hel torsk hadde en økning på 15,7 millioner kroner til totalt 44,9 millioner kroner i april sammenlignet med samme måned i fjor. Målt i volum var veksten på 66 prosent til totalt 2 931 tonn.

Det ble eksportert fryst hel hyse for totalt 80 millioner kroner i april og det er en økning på 88 prosent eller 37,4 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum gikk det ut totalt 5 906 tonn, som er 2 296 tonn mer enn i april i fjor. Fryst hel hyse gikk opp i pris med 15 prosent til 13,53 kroner per kilo. Kina, Polen og Storbritannia er største mottakere av hyse fra Norge.

Torsk fra havbruk

Eksport av hel torsk fra havbruk kom på totalt 12,2 millioner kroner i april og dette er en økning på 2,4 millioner kroner fra april 2009. Målt i volum var eksporten på totalt 521 tonn i april, 44 prosent opp fra samme måned i fjor. Gjennomsnittprisen i april var 23,39 kroner per kilo som er 3,53 kroner over gjennomsnittprisen på fersk hel torsk fra fiskeri.