Fortsatt reduksjon for saltfisk

Norge eksporterte hvitfiskprodukter, inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk, for 4,4 milliarder kroner i første halvår i 2009.

Dette er en reduksjon på 643 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Volumet ble i perioden redusert med 6 000 tonn sammenlignet med første halvår i 2008.

– Sesongtoppen for saltfiskeksporten er vanligvis rundt påske før den flater noe ut. I år har denne sesongtoppen uteblitt og vi ser en utjevning av sesongen med betydelig lavere eksport i vinter og noe økte volumer i juni. Men ennå er det for tidlig å si noe om vi vil kunne ta igjen det tapte fra tidligere i år. Imidlertid viser våre konsumundersøkelser i vårt viktigste torskemarked at til og med mai måned har portugiserne økt torskekonsumet med over 26 prosent, og dette gjør at vi ser mer positivt på utviklingen for saltfisk fremover, sier markedsanalytiker Ove Johansen i Eksportutvalget for fisk.

Ser man isolert på eksporten i juni 2009 var den på 696 millioner kroner. Det er 56 millioner kroner mer enn i juni i fjor.

Klippfisk, saltfisk og tørrfisk

Eksporten av saltfisk var på 438 millioner kroner første halvår i 2009. Dette er en reduksjon på 631 millioner kroner fra første halvår fjor. Målt i volum falt eksporten med 47 prosent, fra 24 000 tonn til 13 000 tonn. Portugal, som er det største markedet for saltfisk, ble redusert med 80 prosent fra 662 til 130 millioner kroner. Spania gikk ned med 47 prosent til 109 millioner kroner og Hellas gikk ned med 14 prosent til 67 millioner kroner.

Klippfisk av torsk økte med 18 prosent i volum til 13 000 tonn første halvår. Likevel var det en verdireduksjon på 3 prosent grunnet lavere priser per kilo. Eksporten til Portugal var på 380 millioner første halvår 2009, en nedgang på 2 millioner. Brasil-eksporten ble redusert fra 178 til 167 millioner kroner.

Klippfisk av sei økte med 20 prosent i verdi første halvår, fra 456 til 547 millioner kroner som følge av en prisoppgang på 15 prosent samt volumøkning på 4 prosent. Alle de største markedene har økt, men Afrika øker mest. Brasil tok 7 prosent mer målt i verdi, Den Dominikanske Republikk tok 27 prosent mer og Jamaica tok 40 prosent mer.
Tørrfisk-eksporten øker med 55prosent i verdi første halvår, fra 179 til 278 millioner kroner. Volumøkning for tørrfisk av torsk til Italia og tørrfisk av brosme, samt gode priser på tørrfisk av sei og noen andre produkter var med på å dra opp verdien.

Ferskfisk øker

Fersk, hel hvitfisk økte med 5 millioner kroner første halvår i forhold til samme periode i fjor. Dette er en økning i verdi på 1prosent. Fersk torsk økte med 4 prosent til 232 millioner kroner. Fersk, hel hyse gikk ned med 34 prosent til 62 millioner kroner i verdi.

Fersk filet økte også i verdi og veksten var på 32 millioner kroner. Fersk torskefilet økte med 52 millioner, mens fersk seifilet og hysefilet går tilbake fra første halvår i fjor.

Økning for fryst filet, men reduksjon for fryst hel

Fryst hel hvitfisk ble redusert med til sammen 13 millioner kroner til 817 millioner i første halvår 2009, sammenlignet med første halvår i 2008. For torsken var reduksjonen på 56 millioner. For hyse var det en reduksjon på 5 millioner og for sei en reduksjon på 48 millioner kroner. Kina er største importør av fryst hel torsk, sei og hyse og vi ser mer en dobling i volumet av fryst hel fisk til Kina målt mot samme periode i 2008.

Fryst filet, inkludert fiskekjøtt gikk ned med til sammen 163 millioner første halvår til totalt 544 millioner kroner. Torskefilet gikk ned med 125 millioner kroner og seifilet med 51 millioner. Fryst hysefilet økte derimot med 13 millioner kroner. Det er særlig blokkfilet som reduseres. De største markedene som er Storbritannia, Frankrike samt Tyskland går mye tilbake, mens Sverige har økt.

Havbruk vokser

Det ble eksportert hel oppdrettstorsk for 85 millioner i første halvår. Dette er en økning fra i fjor på 31 millioner kroner. Målt i volum økte eksporten fra 1 518 tonn i fjor til 3 239 tonn i år. Filet av oppdrettstorsk økte i verdi fra 10 til 14 millioner mens volumet økte fra 122 til 222 tusen tonn. Største markeder for oppdrettstorsk i 2009 har vært Danmark, Sverige og Frankrike.