Mer midler til isbryting og oljevernaksjon

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Kystverket som følge av ekstraordinære kostnader til isbryting vinteren 2010.

For å sluttføre opprenskingsarbeidet etter ”Full City” forliset, foreslår Regjeringen en ytterligere bevilgning på 34 millioner kroner i revidert budsjett for 2010, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Vinteren 2010 har hatt en lang og sammenhengende kuldeperiode på Østlandet. Isen på Oslofjorden har krevd innleie av fartøy til isbryting i området for å holde hoved-/biled åpen for ferdsel. I tillegg har is i drift påført navigasjonsinnretningene skader. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 10 millioner kroner til Kystverket for å dekke de ekstraordinære kostnadene knyttet til isbryting og reparasjon av skader.

MV "Full City" forliste 31. juli 2009 utenfor Langesund. Oljelekkasjen fra skipet førte til oljepåslag langs kysten. Da det omfattende opprenskingsarbeidet ble avbrutt i slutten av november var det samlet opp om lag 2 600 tonn med oljebefengt avfall. Oljevernarbeidet videreføres våren 2010. Samlet aksjonskostnad er anslått til 234 millioner kroner, hvorav 200 millioner kroner ble bevilget i 2009. Opprenskningsarbeid er allerede igangsatt, og målet er å sluttføre opprenskningen i løpet av sommeren. Det fremmes i forbindelse med revidert budsjett for 2010 forslag om 34 millioner kroner i tilleggsbevilgning.