Underskudd i Domstein

Domstein ASA fikk i første kvartal 2010, et resultat før skatt på -0,8 millioner kroner, mot 3,5 millioner kroner i første kvartal 2009.

Domstein ASA konsernets driftsinntekter havnet på 142,8 millioner kroner i første kvartal 2010, mot 122,1 millioner kroner i første kvartal i fjor. EBITDA var 4,8 millioner kroner, mot -0,9 millioner kroner i fjor. EBIT var 1,4 millioner kroner, mot -4,6 millioner kroner i første kvartal i fjor, og totalresultat for perioden kr 0,3 mill. mot kr -2,1 mill. i fjor, opplyser selskapet i en børsmelding.

Konsernets balanse pr. 31. mars utgjorde 642,2 millioner kroner, mot 663,0 millioner kroner ved utgangen av første kvatal i fjor. Bokført egenkapital er 215,8 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 33,6 prosent. Netto rentebærende gjeld er på 336,0 millioner kroner.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 4,2 millioner kroner.

– Det har vært sterk vekst og positiv resultatutvikling i konsernets kjernevirksomhet. Inntekten fra de tilknyttede selskapene ble imidlertid vesentlig lavere enn i fjor. I forbindelse med gjennomført emisjon og konvertering av gjeld til aksjonærene i Naustvik Enghav, er konsernresultatet belastet med en utvanningskostnad på 6,8 millioner kroner, heter det i meldingen.