UiT og Kystverket skal samarbeide

I dag inngår Universitetet i Tromsø (UiT) et samarbeid med Kystverket. Forventningen er at samarbeidet skal resultere i tryggere sjøtransport i sårbare områder i nord.

Kystverket er Fiskeri- og kystdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning. Nå signerer de en samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø, rettere sagt Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, opplyser UiT i en pressemelding.

Skriveføre nautikere

– Hovedgrunnen er at vi ved Universitetet i Tromsø har funnet et fagmiljø som svarer på de problemstillingene vi har vært opptatt av. Vi trenger noen som kan produsere skriveføre nautikere til oss, forteller kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Hva trenger dere skriveføre nautikere til?

– Vi har behov for folk med en kombinasjon av nautisk kompetanse og utredningskompetanse. De skal kunne skrive ting som tydeliggjør våre oppgaver og behov, i tillegg til å være i stand til ta i bruk lover, penger og politikk for å sikre havet. På UiT vil de kunne få økt komeptanse på alt fra nautikk til sjørett og nordområdene, sier Slotsvik.

I denne avtalen blir Kystverket og UiT enige om at Kystverket vil få spesialtilpassede utdanninger.

I tillegg håper Kystverket at UiT vil kunne overta losutdanningen deres, og drive den som en universitetsutdanning.

– Hele tiden jakter vi på nye måter å få ned risikoen på sjøtransport, og anser at samarbeidet med universitetet vil bidra til dette. I tillegg vil vi ha forsknings og utviklingsprosjekt sammen, med tverrfaglige prosjekter, sier Slotsvik.

Kystverket har i sammenheng med denne avtalen takket ja til å medfinansiere en ny simulator for navigasjon i islagte områder, som UiT for tiden søker om RDA-midler for.

– Dette er nok et positivt resultat av fusjonen med Høgskolen i Tromsø, hvor vi nå som en institusjon får anledning til å knytte til oss strategisk viktige samarbeidspartnere. Og dette er selvfølgelig viktig for vår rolle i nordområdene, forteller rektor Jarle Aarbakke.