Kritiserer dårlig seismikk-info

Fiskebåtredernes Forbund kritiserer Oljedirektoratet for dårlig informasjon om seismikkaktiviteten.

I flere tilfeller har det vist seg vanskelig å komme i kontakt med fiskerikyndig om bord i seismikkfartøyene.

På direktoratets nettsider er det i flere tilfeller ikke oppgitt telefonnummer til fiskerikyndig og heller ikke posisjoner for seismikkskipene, skriver Fiskebåtredernes Forbund i en melding.

Meldinger om negativ påvirkning

Fiskebåtredernes Forbund viser til at det er flere seismikkfartøy i aktivitet utenfor norskekysten i sommer. Flere av seismikkprogrammene foregår på eller nært fiskefelt.

Forbundet har mottatt henvendelser fra seinotfartøy og autoliner hvor det blir oppgitt at seismikkskyting nær fiskefeltet har påvirket fisket i negativ retning. Episoden fant sted nord for Sørøya i midten av forrige uke på omkring 70o 54'N og 22o 14'Ø. På det nærmeste var seismikkfartøyet 6 nm fra fiskefartøy og fisket ble da så dårlig at fartøyene valgte å forlate feltet.

Fiskerikyndig er lite tilgjengelig

Forbundet er kjent med at selskapet som opererer har tillatelse fra Oljedirektoratet (OD) og dessuten har holdt seg til det område som tillatelsen gjelder.

Forbundet reagerer likevel på at det har vært vanskelig for fiskefartøyene å komme i kontakt med fiskerikyndig på seismikkfartøyene. Et av fartøyene hadde dessuten kontakt med et følgefartøy hvor fiskefartøyet ble tiltalt på engelsk.

Ber om kontakt- og områdeinformasjon

Fiskebåtredernes Forbund ber om at Oljedirektoratet endrer sine faktasider på nett, slik at det blir enklere for fiskere og både kontakte fiskeriansvarlig og dessuten få oversikt over området det enkelte fartøy opererer i. Forbundet viser her til at det for flere av programmene ikke er angitt telefonnummer til fiskerikyndig om bord. Dette gjelder bl.a. toktet til OD utenfor Lofoten og Vesterålen. Uten lett tilgjengelig kontaktinformasjon er det vanskelig for fiskeflåten å holde seg orientert om aktiviteten.

Forbundet mener dessuten at OD må legge ut posisjonene på det området som skal undersøkes i grader og minutter på faktasiden. Forbundet fikk kun opp et kart hvor det enkelte seismikkprogrammet er inntegnet og hvor referansen er oljeblokker. Dette gir lite mening for fiskere som normalt ikke kjenner til de ulike blokkene. I tillegg mener forbundet at informasjonen på hjemmesiden må gjøres vesentlig enklere og mer pedagogisk. Bl.a. må en nå vite navnet på operatørselskapet for å finne informasjon om aktiviteten. Informasjonen må en kunne finne ved å søke på område, for eksempel fylke, landsdel eller havområde.

Fiskebåtredernes Forbund ber om at OD prioriterer faktasiden og oppgraderer denne slik at den kan være til nytte for fiskeflåten. Slik den fremstår i dag har denne begrenset verdi, skriver Fiskebåtredernes Forbund.