Krav til miljømerking av butikker foreslås endret

Kravene til miljømerking av dagligvarebutikker foreslås endret og skjerpet på en rekke områder.

Forslag til nytt, revidert kriteriedokument for miljømerking av dagligvarebutikker er nå publisert. Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking. Høringsfristen er 30. september 2009.

Kravene til dagligvarebutikker foreslås endret og skjerpet på en rekke områder hvorav de viktigste er:

  • Innført obligatorisk krav til butikkens energieffektivitet. Krav er knyttet til et regneark som sammenligner butikkens faktiske energiforbruk med en sammenlignbar energioptimalisert butikk. Det endelige kravnivået vil bli fastsatt etter flere testmålinger og høringssvarene
  • Endret avfallskrav, men vi er fortsatt usikre på hvordan kravet skal stilles for å håndtere ulike muligheter for sortering i Norden. Vi vil innhente faktagrunnlag i høringsperioden, og ønsker kommentarer på forliggende forslag
  • Skjerpet og endret transportkravet, med bl a: Poeng dersom leverandører kjører på Svanemerket drivstoff eller annet fornybart drivstoff. Poeng til butikker som har elkontakt for transportører av kjøl- og frysevarer slik at bilene ikke går på tomgang ved avlastning. Poeng til butikker som har ladestasjon for elbiler
  • Strammet og differensiert krav mellom landene på sortiment tilpasset tilgang på økologiske og miljømerkede varer
  • Poeng for butikker som ikke selger fisk og skalldyr med «rødt lys» i henhold til WWF liste
  • Poeng til butikker som pakker mat uten bruk av PVC/PVDC plast

Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene i Norge - det nordiske svanemerket og den europeiske blomsten. Merkene gir deg mulighet til å velge produkter og tjenester som har gjennomgått en objektiv miljøvurdering, skriver Miljømerking på sin hjemmeside.