Brødrene Hveding melder oppbud

Styret i Br. Hveding AS har ikke lykkes med å få på plass forutsetningene for nødvendig ny virksomhet i selskapet.

Kan ikke fortsette drift

Etter lange forhandlinger med selskapets bankforbindelse må derfor styret konstatere at forutsetningene for fortsatt drift ikke er tilstede, skriver styrets leder Bjørn Simonsen i en pressemelding.

– Vi beklager dypt den situasjonen som har oppstått. Et oppbud vil ramme mange svært dyktige medarbeidere og prege hele lokalsamfunnet på Storjord, sier Bjørn Simonsen, styreformann i Br. Hveding AS og daglig leder i Sponfish AS.

Skulle bygge slakteri for oppdrettstorsk

Høsten 2008 ble Sponfish ASA majoritetseier i Br. Hveding AS. Planen med kjøpet var å videreutvikle virksomheten i Tysfjord, som opprinnelig omfattet produksjon av lutefisk. Br. Hveding skulle utvides med en slakteri- og videreforedlingslinje som skulle stå for prosesseringen av den oppdrettstorsk som Sponfish produserer i Tysfjord.

– Br. Hveding ble ansett som velegnet for de planer Sponfish hadde. Både eksisterende bygningsmasse og øvrig infrastruktur, i tillegg til nærheten oppdrettsanleggene ville bidra til å sikre grunnlaget for en kostnadseffektiv slakting og videreforedling av oppdrettstorsk, sier Bjørn Simonsen, daglig leder i Sponfish AS.

Driftsresultat på minus 3,3 mill.

Selskapets regnskap for 2008 viser en omsetning på NOK 26,5 millioner og et negativt driftsresultat med NOK 3,3 millioner. Som en følge av denne situasjonen, startet styret og ledelse i Br. Hveding arbeidet med å refinansiere virksomheten. I tillegg jobbet selskapet med å skaffe finansiering til byggingen av slakteri- og videreforedlingsanlegget, kostnadsberegnet til NOK 12,5 millioner.

Banken sa nei

Br. Hveding har i lengre tid vært i dialog med SpareBank 1 om muligheten for å refinansiere eksisterende lån og kreditter. Br. Hvedings samlede gjeld til SpareBank 1 utgjør ca. NOK 25 millioner. I tillegg ønsket selskapet å legge frem planer og muligheter for finansiering av ovennevnte slakteri- og videreforedlingsenhet basert på avtaler om slakt av torsk, egenkapitaltilskudd fra eierne og lån fra ulike kilder. Forhandlingene med banken har dessverre ikke ført frem. Medio juni meddelte SpareBank 1 at selskapets driftskredittramme var sperret og senere forhandlinger har ikke gitt resultater, slik at Br. Hveding ikke lenger kan betjene sine forpliktelser. På bakgrunn av denne situasjonen, har styret i Br. Hveding begjært oppbud.

Sponfish fastholder strategi

På tross av den situasjonen som er oppstått, vil strategien til Sponfish ligge fast. Sponfish vil fremdeles arbeide for å sikre en integrert verdikjede, og vil fortsatt satse mot videreforedling av torsk som en viktig del av verdikjeden. Imidlertid tvinger den umiddelbare situasjonen at selskapet vurderer ulike alternative løsninger for å realisere planene. Slike alternative løsninger kan omfatte strategisk samarbeid eller eierskap i andre foredlingsbedrifter i nærområdet, sier Simonsen i meldingen.