Først med miljømerket innlandsfisk?

Aketun Fisk i Fyresdal kan bli først i landet med miljømerket innlandsfisk.

I vår lanserte Debio en ny sertifiseringsordning for miljøvennlig og bærekraftig fiske. Flere fiskebåtredere og produsenter har meldt sin interesse for ordningen, og Debio er allerede inne og sertifiserer sjøfiske etter torsk, hyse og reker, skriver Debio i en melding.

Snart kan også miljømerket innlandsfisk bli en realitet. Fyresdal kommune har tatt initiativ til bruke ordningen på innlandsfisket i fylket, og dersom alt går etter planen kan Aketun Fisk være først ut med miljømerket innlandsfisk.

Særegen fangstmetode

Aketun Fisk har drevet med fiske i Fyresdalvatnet siden 1999. De benytter en særegen fangstmetode av storruser og garn, som først og fremst retter seg mot fangst av sik. Garnene skal ikke fange fisken, men lede den inn i 14 meter lange storruser. For å oppnå dette er garn og ruser plassert strategisk etter fiskens levesett og vandringer.

– Poenget med denne spesielle fangstmetoden er å fange fisken levende og i god form, sier Jonny Aketun i Aketun Fisk til Vest-Telemark Blad.

Bærekraftig og skånsomt

Regelverket som ligger til grunn for miljøsertifisert fiske er utviklet av svenske KRAV. Det er aldri tidligere brukt i forbindelse med innlandsfiske, men kan i teorien omfatte alle former for villfiske.

– Så lenge de underliggende kravene til bærekraft, skånsomme fangstmetoder og sporbarhet er ivaretatt, er det ingenting i veien for å få en miljøsertifisering også på innlandsfiske, sier Jan-Widar Finden i Debio.

Før Aketun Fisk kan sertifiseres skal en uavhengig ekspertgruppe fra KRAV vurdere om forutsetningene for miljøsertifisert fiske er til stede i Fyresdalvatnet.

Miljøsertifisert fiske

Dette er miljøsertifisert fiske:

Bærekraft – Fisket skjer kun på bestander som er bærekraftige i et langsiktig perspektiv. Nye fiskeområder blir vurdert av en ekspertgruppe som tar stilling til hvilke arter det kan drives fangst på, hvilke metoder og redskaper som kan brukes og om fisket skal avgrenses til visse tider på året.

Skånsomme metoder – Dette innebærer bruk av fiskemetoder som i størst mulig grad sorterer bort fisk av feil størrelse eller art, og bruk av redskaper som skåner havbunnen. Det stilles også egne miljøkrav til mannskapet og båtene som deltar i fisket, blant annet gjennom reguleringer av drivstofftyper og krav til returordninger for avfall.

Sporbarhet – Båtene må kunne registrere fisket på en måte som sikrer at det skjer fra godkjente bestander. Både båter og mottaksanlegg blir en del av kontrollordningen.

Regelverket omfatter også videre foredling av fisken. Eventuelle tilsetningsstoff og råvarer som ikke kommer fra sertifisert fiske skal være godkjent som økologiske.