Rekordeksport for sild og lodde

Det ble eksportert sild for 2,1 milliarder kroner første halvår 2009, noe som tilsvarer en oppgang på 466 millioner eller 28 prosent i forhold til første halvår 2008.

Samtidig ble det eksportert lodde for 545 millioner kroner, en oppgang på 329 prosent.

Verken silde- eller loddeeksporten har noen gang hatt større verdi i et første halvår viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Det er eksportert pelagisk fisk for 3,4 milliarder kroner første halvår, noe som tilsvarer en økning på 56 prosent fra året før.

– Pelagisk sektor har aldri hatt større eksport i et første halvår enn i år. Det er eksportert pelagisk fisk for en halv milliard mer enn i toppåret 2001. Dette skyldes høye kvoter og gode priser i markedene for pelagiske produkter, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk.

– Forklaringen på den kraftige loddeøkningen skyldes at det i vår var ordinære loddekvoter i Barentshavet for første gang siden 2003.

Når det gjelder størrelse på markedene var Russland og Ukraina de to største markedene for pelagisk fisk. Eksporten til disse to landene hadde en verdivekst i første halvår på hhv. 74 prosent og 48 prosent sammenlignet med samme periode i 2008, sier Lien.

For juni måned endte eksporten på 322 millioner kroner, en oppgang 29 prosent i forhold til juni 2008.

Russland største marked for sild

Det ble eksportert 270 000 tonn fryst hel sild i første halvår 2009 noe som er likt med året før. Russland har vært det største markedet med 84 000 tonn, en oppgang på 11 000 tonn fra 2008. Nigeria har vært det nest største markedet med 77 000 tonn etter en nedgang på 8 000 tonn, mens Ukraina tok 44 tusen tonn etter en nedgang på 2 tusen tonn. Nederland, Litauen og Egypt kommer på de neste plassene. Første halvårs gjennomsnittspris på sild på kr 4,54 er klart over fjorårsprisen.

Mer sildefilet

Det ble eksportert 85 000 tonn fryste sildefiletprodukter første halvår 2009, en økning på 15 000 tonn. Tyskland, Nederland, Litauen og Russland øker sitt kjøp av sildefiletprodukter, mens det er nedgang i eksporten til Polen.

Mye lodde til konsum

Første halvår 2009 ble det eksportert 125 000 tonn fryst hel lodde, en økning på 100 000 tonn fra samme periode i fjor. 51 000 tonn har gått til Russland, 32 000 tonn til Ukraina, 16 000 tonn til Japan og 10 000 tonn til Kina.

Mer makrell til Øst-Europa

I første halvår 2009 ble det eksportert 48 000 tonn fryst makrell, en økning på 16 000 tonn fra året før. 11 000 tonn har gått til Russland, 6 000 tonn til Japan og Tyrkia og 5 000 tonn til Kina og Sør-Korea. Gjennomsnittsprisen på makrell hittil i år på kr 12,39 er klart over fjorårsprisen.