Kartla enorm fjellkjede under Sydpolen

Gamburtsevfjellene - Med moderne teknologi hentet forskerne inn enorme mengder data ved å fly over isen i små twin-ottere. Figur: Norges forskningsråd

Fjellkjeden viste seg å ha høye spisse tinder og dype daler, noe som overrasket overskerne.

Noen av de første bildene av en 800 kilometer lang fjellkjede som ligger tre kilometer under isen i Antarktis, ble presentert på avslutningskonferansen for Det Internasjonale Polaråret denne uken. De splitter nye radarbildene viser et dramatisk fjellandskap med høye tinder og dype daler, skriver Norges Forskningsråd i en pressemelding.

Forskere har kjent til denne fjellkjeden under isen i mer enn 50 år, men ingen har visst noe som helst om hvordan den så ut. Først i fjor ble de første, foreløpige bildene presentert. Den massive fjelkjeden under isen er overhodet ikke de eroderte, runde formasjonene man kunne forvente etter millioner av år under isen.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Gamburtsevfjellene er en 800 kilometer lang fjellkjede under Sydpolen. Figur: Norges forskningsrådGamburtsevfjellene er en 800 kilometer lang fjellkjede under Sydpolen. Figur: Norges forskningsråd

Fanget historien i isen

– De høye, spisse fjellformasjonene kom som en overraskelse, sier Dr. Tom Jordan, fra British Arctic Survey. Jordan deltok i den internasjonale forskergruppen som fløy små twin-ottere over Antarktis og hentet inn enorme mengder data for å kartlegge den berømte fjellkjeden under isen.

Forskerne brukte moderne teknologi for å måle isens tykkelse, avdekke de indre lagene i isen og måle vann og stein under ismassene. Forskerne lyktes ikke bare i å dokumentere at fjelkjeden virkelig fantes, men kunne også vise bilder av hvordan fjellkjeden så ut. De nye bildene som ble presentert på IPY-OSC, viser enda mer detaljert hvordan disse alpelignende fjellene ser ut.

– Den største overraskelsen var at fjellpartiet har dype daler, som i sin tid ble skåret ut av elveløp og senere erodert av små isbreer. Men etter den tid har Gamburtsevfjellene vært bevart i isen for millioner av år uten å bli erodert.

– Det er nesten som å se et bilde av fortiden, sier Jordan.

Dannelsen av isen på Vest-Antarktis

Fjellkjeden befinner seg i det vestlige Antarktis, og forskerne tror at isen her ble dannet på grunn av fjellkjeden. Mer kunnskap om denen regionen er viktig, ikke minst med tanke på å studere issmeltingen og hvordan smeltingen av isen ved Arktis bidrar til høyere havnivåer.

Prosjektet AGAP (Antarctica’s Gamburtsev Province Project) er en del av det Internajsonale Polaråret.

– Det er utelukkende takket være den internasjonale satsingen på polarforskning at vi har klart å sette sammen en internasjonal forskningsgruppe, og at flere nasjonaer har bidratt med finansiering, utstyr, kunnskap og logistikk, sier Dr. Kathryn Rose fra British Arctic Survey, som også deltok i prosjektet.

Dataene fra prosjektet skal gjøres tilgjengelig for alle forskere, så snart de første publiserte resultatene foreligger – trolig noen måneder frem i tid.

Oppdaget i 1958

Gamburtsevfjellene ble oppdaget av den tredje sovjetiske Antarktis-ekspedisjonen i 1958, og har fått navn etter den sovjetiske geofysikeren Grigory A. Gamburtsev. Fjellkjeden er ca 800 kilometer lang og dekker om lag 240 000 kvadratkilometer. På sitt høyeste er fjellene 2700 meter høye. Forskerne vet ikke når de ble dannet, men foreløpige resultater tyder på at de må være over 34 millioner år gamle, kanskje så mye som 500 millioner år.

Bildene som ble lagt frem på konferansen i Oslo vakte stor oppmerksomhet. Avslutningskonferansen for Det fjerde internasjonale polaråret har samlet mer enn 2400 polarforskere fra mer enn 60 land, og er dermed den største samlingen av polarforskere som er avholdt noensinne.