Sildelagets Markedspris 2010 til EFF

EFFs markedssjef for pelagisk sektor, Ingelill Jacobsen og adm. dir. Terje E. Martinussen, er tydelig stolte over den høythengende prisen. Foto: Katrine Rypeng / Norwegian Seafood Council

Eksportutvalget for fisk er tildelt Sildelagets Markedspris 2010.

Juryen for Sildelagets Markedspris besluttet nylig at prisen for 2010 går til Eksportutvalget for fisk (EFF), for organisasjonens innsats gjennom etter hvert ganske mange år «med å skaffe markedskunnskap som Sildelaget kan nyttiggjøre seg hjemme og ute, og være en kontaktflate mot de markeder som vi i Norge er såre avhengig av», forteller EFF i en pressemelding.

Norsk Pelagisk ute i verden

– Det er ingen tvil om at det legges ned særdeles mye godt arbeid i pelagisk sektor både på land og sjø. Det er formidable volumer Sildelaget omsetter og som til sist ender opp på verdens tallerkener jorden rundt. Bare for sild eksporterte vi fra Norge over 4 milliarder måltider i 2009. Det er et måltid sild til innpå 70 prosent av jordens befolkning! Det er nesten ikke til å fatte, innledet Kåre Ludvigsen, nestleder i Sildelagets styre, under tildelingen av prisen i Tromsø forleden.

– For at dette skal bli mulig er det mange enkeltledd som skal fungere, og i år har juryen valgt å hedre ett av fellesleddene som gjennom langsiktig satsing sammen med næringen i en årrekke nå har jobbet for at det skal bli mulig å få eksportere mest mulig sild, makrell og andre pelagiske fiskeslag ut i verden, Eksportutvalget for fisk! Vi gratulerer og håper på at EFFs ”pelagikere” fortsatt står på der hvor de befinner seg på kloden, avsluttet Kåre Ludvigsen sin tildelingstale.

– Har systematisk fremmet de pelagiske fiskeslagene

I juryens begrunnelse heter det ellers: Eksportutvalget har gjennom iherdig innsats fra sine ”pelagiske” medarbeidere i nesten 20 år, utrettet et systematisk arbeid verden rundt for å fremme de pelagiske fiskeslagene. Staben av ”pelagikere” har riktignok skiftet over år, men arbeidet som er gjort for norsk eksport av pelagiske fiskeslag fortjener en honnør. Det gjelder blant annet innsats i Asia, Øst-Europa og Vest-Europa, og det har betydd svært mye for norsk pelagisk næring og eksport å ha EFFs ivrige og innsatsvillige medarbeiderne der ute i verden, noen stasjonert, andre ”pendlende” for pelagisk fisk.

Juryen vil gjennom Markedsprisen 2010 få uttrykke sin tilfredshet med dette arbeidet, - et arbeid juryen regner med vil fortsette. Vi ønsker gjennom pristildelingen å takke ALLE som har bidratt til å opprettholde Norges renommé som pelagisk hovedleverandør verden over.

Juryen mener EFF gjennom mange år har levd opp til det som i statuttene heter: «bidratt til å fremme pelagiske fiskeslag markedsmessig på en fortjenstfull måte for næringen blant annet gjennom innsats for å åpne og bearbeide nye markeder».

En synlig stolt og hørbart takknemlig Terje E. Martinussen mottok prisen på EFFs vegne.