Oslo Havn ut av Norske Havner

Oslo Havn KF melder seg ut av interesseforeningen Norske Havner, da den ikke svarer til forventningene.

Utmeldingen skjer innen 1. juli 2010. Oslo Havn vil imidlertid stå som medlem ut året.

Foreningen svarer ikke til Oslo Havns forventninger til interesseorganisasjonen, og fremtidig deltakelse i andre organisasjoner er under vurdering, skriver Oslo Havn i en pressemelding.

Samtidig ønsker Oslo Havn å bidra til å styrke det havnefaglige arbeidet som skjer i regi av Norsk Havneforening. Foreningen er et viktig forum for utveksling av havnefaglige kunnskaper og erfaringer som bidrar i utviklingen av havnedrift og sjøtransport.

Havne-Norge har flere interesse- og faglige organisasjoner. Norske Havner er en interesseforening for norske trafikkhavner for å fremme felles interesser for havnedriftens rammevilkår. Norsk Havneforening har som mål og styrke trafikkhavnenes havnefaglige kompetanse. KS Bedrift har parallelt med dette organisert en egen havnegruppe som arbeider med næringspolitisk påvirkning.