Konferanse om opplæring og hviletid

Delegater fra alle sjøfartsnasjoner er nå samlet i Manilla, til internasjonal konferanse om sjøfolks opplæring og hviletid.

Delegater er samlet i Manila for å delta på FNs internasjonale maritime organisasjons (IMO) diplomatkonferanse, som skal vedta endringer i konvensjonen for opplæring, sertifisering og vakthold for sjøfolk, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

STCW-konvensjonen (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), som ble vedtatt i 1978 og første gang revidert i 1995, fastsetter minstekrav til opplæring og hviletid for sjøfolk. Arbeidet med revisjonen har pågått i flere år og har som mål å oppdatere konvensjonen med hensyn til utviklingen i skipsfartsnæringen. Man skal også innlemme hensyn til den maritime arbeidskonvensjonen fra 2006 (Maritime Labour Convention – MLC2006) som omhandler sjøfolks arbeids- og levevilkår.

Norsk innsats

Norge har vært aktivt med i det forutgående arbeidet med å forberede revisjonen av STCW-konvensjonen. Blant sakene som har vært spesielt viktige for Norge, er å forhindre en utvanning av krav om minimum hviletid for sjøfolk samt krav til opplæring av offiserer og mannskap på ankerhåndteringsfartøy og på skip som opererer i de sårbare områdene i Arktis og Antarktis. Norge har også vært aktive for å gjøre krav til opplæring for tjenestegjøring på tankskip obligatoriske.

– I utkastet til revidert konvensjon har Norge fått gjennomslag for mange av sine forslag, men vi er svært spente på utfallet av diskusjonen rund hviletidsbestemmelsene, sier assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude, leder av den norske delegasjonen, som også består av representanter fra Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet.

Hyllest til verdens sjøfolk

Diplomatkonferansen holdes i Filippinenes hovedstad Manila fra 21. til 25. juni 2010. Valget av vertsland for konferansen var naturlig, siden Filippinene er verdens største leverandør av sjøfolk – mer enn en fjerdedel av verdens drøyt halvannen million sjøfolk kommer fra Filippinene.

IMOs generalsekretær Efhtimios E. Mitropoulos fremhevet landets bidrag i sin åpningstale til konferansen. Han takket også verdens sjøfolk for deres innsats, men minnet også om forsakelsene til sjøfolkenes familier.

Generalsekretæren sa at som en hyllest til sjøfolkenes store innsats, er 2010 valgt til «Sjøfolkenes år».

– Vi sender dermed et signal til verdens sjøfolk om at vi virkelig bryr oss om dem, sa Mitropoulos.