Ny veileder om levende krepsdyr

Prosjektet CrustaSea har etablert beste praksis for sortering og transportteknologi for levende krepsdyr i EU.

Arbeidet ble avsluttet ved årsskiftet 2009-2010. Kunnskap om krabbe (taskekrabbe), sjøkreps og hummer er systematisert, og det er produsert bred og god dokumentasjon på mange europeiske språk, melder Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på sine nettsider.

En engelskspråklig europeisk guideline er oversatt til norsk språk i brosjyren «Levende krepsdyr - fangsthåndtering - sortering- transport- lagring- kundekrav», som ble delt ut gratis til deltagerne på et seminar 5. mai 2010 om Levende Krepsdyr i Trondheim.

Formålet med den norske brosjyren, er å bedre eksiterende systemer langs verdikjeden fra fangst til forbruker for levende krepsdyr, spre nyttig informasjon og bedre kvaliteten til sluttproduktet. forskningsfondet FHF har delfinansiert brosjyren, opplyser NSL.