Danmark åpner for direktesalg av torsk

Danmark: Nå kan restauranter og husholdninger igjen kjøpe torsk direkte fra fisker.

Matvareminister Eva Kjer Hansen har opphevet en bestemmelse fra 2001, som krevde at all torsk fra Nordsjøen og Kattegat skulle selges via fiskeauksjon.

Kravet om auksjonsplikt ble innført for å stoppe ulovlig omsetning da torskebestanden var sterkt truet.

Torskebestanden øker

Etter flere år med strenge reguleringer av fisket, er bestanden på vei opp igjen, samt at det nå er færre fiskere.

Formann i Hirtshals Fiskeriforening, Niels Christian Nielsen, er tilfreds med frisleppet, men har også en henstilling til medlemmene:

– Auksjonsplikten har sikret ordnede forhold i torskeomsetningen de senere år. Det håper jeg kan fortsette, sier Nielsen til avisen Nordjyske.