Torsk stopper båthavn

Hensynet til en lokal torskestamme, hindrer utbygging av Justsvik småbåthavn i Kristiansand.

Havna med 300 nye båtplasser, skulle stå klar om tre år, men på grunn av at den lokale stammen av kysttorsk i Topdalsfjorden er truet, protesterer Fiskeridirektoratet mot utbygginga.

Direktoratet mener at torsken trenger ro og ikke mer støy og forurensning fra fritidsbåter, skriver Fædrelandsvennen.

Viktig gyteområde

Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen har kartlagt levevilkårene for kysttorsk flere steder i Agder, og konkluderer med at området hvor det er planlagt en småbåthavn, er et viktig område for kysttorsken.

– Utbygginga er foreslått i en ålegresseng som er svært verdifull for kysttorsken. En utvidelse av båthavna vil medføre økt belastning for stammen i fjorden. Dette er det desidert viktigste gytefeltet for kysttorsken i Kristiansand, sier saksbehandler og rådgiver i Fiskeridirektoratet, Thomas Langeland, til Fædrelandsvennen.

Fikk medhold i lignende sak

Langeland nevner også en lignende sak fra Lillesand for noen år siden, og som gikk helt til topps i Miljøverndepartementet, som gav Fiskeridirektoratet medhold.

– Om nødvendig vil vi ta denne saken hele veien også, sier Langeland.