«Petrozavodsk» tømmes for olje

Det russiske lasteskipet «Petrozavodsk», som gikk på grunn utenfor Bjørnøya i mai, skal nå tømmes for olje og oljeprodukter.

Arbeidet med å få gjennomført tømming av havaristen starter nå. Dette bekrefter Jim Allsworth i C Solutions Limited på vegne av reder og forsikringsselskap.

Kystverket gav pålegg

Kystverket gav 11. mai, samme dag som havariet skjedde, et pålegg til det russiske rederiet som eier båten. Pålegget inneholder krav om håndtering av forurensingsfaren og håndtering av selve havaristen, uttaler Kystverket i en pressemelding.

På bakgrunn av dette inngikk eier og forsikringsselskap en kontrakt med britiske Titan Salvage om håndtering av forurensingsfaren fra vraket. De engelske ekspertene fra Titan Salvage har vært på havaristedet og har nå laget en plan for hvordan skipet skal tømmes for oljeprodukter og andre forurensende væsker.

De siste ukene har forholdene gjort det mulig å fjerne oljefat med smøreoljer, maling og en del andre kjemikalier. I tillegg har det blitt tettet med absorberende materiale for å redusere lekkasjene fra havaristen. Ekspertene fra Titan Salvage anslår at det kan være maksimalt 25 kubikkmeter marin diesel og cirka 700 liter andre oljeprodukter igjen i vraket.

Vanskelige forhold

Forholdene ved havaristedet på sørspissen av Bjørnøya er ofte preget av tung sjø og høye bølger. Dette har gjort det vanskelig for mannskaper å ta seg om bord i havaristen. I tillegg gjør stadige steinsprang fra fjellveggen at det er forbundet med fare for liv og helse å oppholde seg på og tett inntil vraket.

– De vanskelige arbeidsforholdene har vært hovedårsaken til at arbeidene med å fjerne forurensingsfaren har lengre tid enn ønskelig, men Kystverket har hele tiden fokusert på å minimere den negative påvirkningen for det svært sårbare fuglereservatet, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.