SDØE-verdier til 865 milliarder

Statens engasjement innen olje var verdt 865 mrd. kr ved inngangen til 2010, viser analyse.

Verdien av statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1. januar 2010 beregnet til 865 milliarder kroner.

Dette viser en verdivurdering Wood Mackenzie har utført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch / ScanpixOlje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Foto: Knut Falch / Scanpix

– Rapporten illustrerer hvilke enorme verdier statens direkte eierandeler i norsk petroleumsvirksomhet representerer. De årlige inntektene fra SDØE-porteføljen gir betydelige tilskudd til Statens pensjonsfond – Utland, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Analysen viser en verdiøkning på ca. 150 milliarder kroner siden 2008. Økningen skyldes i hovedsak høyere anslag for fremtidige olje- og gasspriser. Samtidig har det i samme periode vært en markant kostnadsvekst på norsk sokkel. Utviklingen viser at det fortsatt er viktig med et sterkt engasjement for å redusere kostnadene i petroleumssektoren generelt og legge til rette for den fremtidige verdiskapingen knyttet til norsk sokkel.

– Rapporten viser at SDØE-porteføljen har et langsiktig perspektiv selv om produksjonen antas å bli redusert i årene fremover. I dette perspektivet er det av stor betydning å få utnyttet mest mulig av ressursene i de enkelte feltene. Regjeringen er opptatt av at denne svært viktige porteføljen ivaretas på en aktiv og god måte, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

I analysen har Wood Mackenzie brukt prisforutsetningene fra Revidert nasjonalbudsjett for 2008 og Revidert nasjonalbudsjett for 2010. Verdivurderingen av SDØE-porteføljen er en del av Olje- og energidepartementets oppfølging av SDØE og Petoro AS. Petoro ivaretar SDØE på vegne av staten Norge.