Domstein selger til Austevoll Seafood

Domstein ASA selger alle selskapets aksjer i Norway Pelagic ASA til Austevoll Seafood ASA

Domstein ASA har mandag 19. juli 2010 solgt 5.054.137 aksjer i Norway Pelagic ASA til kurs kr 60,00 pr. aksje. Domstein ASA eier etter salget 0 aksjer i Norway Pelagic, opplyser Domstein ASA i en børsmelding.

Austevoll Seafood ASA har gjort avtale om kjøp av 5.054.137 aksjer i Norway Pelagic ASA. Avtalen omfatter 32,27 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmene i NPEL, opplyser Austevoll Seafood ASA i en børsmelding.

AUSS overtar aksjene mot et vederlag på NOK 60,- per aksje og som samlet utgjør NOK 303,2 millioner. Oppgjør skjer i form av kontanter.

Vil unngå tilbudsplikt

Etter dette aksjekjøpet eier AUSS 37,14 prosent av aksjekapitalen i NPEL og har derved oversteget grensen for tilbudsplikt i henhold til verdipapirhandelslovens bestemmelser. AUSS vil imidlertid avhende et antall aksjer for å unngå iverksettelse av tilbudsplikten på de resterende aksjer i NPEL innenfor verdipapirhandelsloven sin frist, opplyser Austevoll Seafood i meldingen.

– Meget gode utsikter for pelagisk sektor

Styret i AUSS vurderer NPEL som et godt selskap med et stort fremtidig potensiale. AUSS kjenner den pelagiske sektoren godt og vurderer fremtidsmulighetene innenfor denne viktige delen av verdens sjømatnæring som meget gode.

Styret i AUSS har fulgt utviklingen i NPEL og berømmer det arbeidet som er gjort gjennom etableringen og utviklingen av NPEL. AUSS vil som aksjonær i NPEL, i samarbeid med styret og ledelsen i NPEL, bidra til at den gode utviklingen skal fortsette i årene som kommer.

Investeringen innebærer at AUSS i sine regnskaper vil resultatføre sin andel av resultatet i NPEL etter egenkapitalmetoden i henhold til IFRS-reglene for tilknyttede selskaper.

Nylig flagget Bodø-selskapet Hansen Dahl Fiskeri AS at de er over 5 prosent eierandel i Norway Pelagic ASA.

Les også: Øker i Norway Pelagic 15.07.2010