Høring om Landingsforskriften

Fiskeridirektoratet sender nå forskrift om landings- og sluttseddel på høring.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsnotat med forslag til forskrifter om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften).

Landingsforskriften skal erstatte gjeldende forskrift J-95-2010 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, opplyser Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets forslag til forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften) sendes med dette på høring, og vi ber om at merknader til høringsnotatet sendes Fiskeridirektoratet slik at disse mottas innen 23. oktober 2010.

Les mer
Forslag til forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften) (pdf)
Høringsbrev (pdf)
Høringsinstanser (pdf)