Høring om Landingsforskriften

Fiskeridirektoratet sender nå forskrift om landings- og sluttseddel på høring.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsnotat med forslag til forskrifter om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften).

Landingsforskriften skal erstatte gjeldende forskrift J-95-2010 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, opplyser Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets forslag til forskrift om landings- og sluttseddel (Landingsforskriften) sendes med dette på høring, og vi ber om at merknader til høringsnotatet sendes Fiskeridirektoratet slik at disse mottas innen 23. oktober 2010.