Forskerpris til professor Thingstad

Professor Tron Frede Thingstad ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen, er tildelt Forskningsrådets pris for fremragende forskning 2010.

En av Norges mest profilerte mikrobiologer, får Forskningsrådets pris for fremragende forskning 2010, skriver Norges forskningsråd i en pressemelding.

Prisen er på 1 million kroner og skulpturen «Møbius» av Aase Texmon Rygh.

Tron Frede Thingstad. Foto: Kristen Ulstein / Norges ForskningsrådTron Frede Thingstad. Foto: Kristen Ulstein / Norges Forskningsråd

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Tron Frede Thingstad med sin forskning, har bidratt til en dypere forståelse av temaer innen marinbiologi, biodiversitet, klimaforskning og havforsuring. Mange av arbeidene hans har vært viktige for den videre utviklingen av fagfeltet.

Det er Thingstad som har formulert hypotesen om «the microbial loop» i 1983, som i dag anses for å være et av høydepunktene innen marin forskning. Han står også bak teorier og modeller som beskriver strategier for hvorfor noen arter får større suksess i det marine mikrobielle næringsnettet enn andre.

Det fremheves også at prisvinneren har hatt en lang og svært produktiv forskerkarriere og opprettet en forskningsgruppe der forskere fra ulike fagdisipliner samarbeider om felles problemstillinger. Han er også en av landets mest siterte forskere.

«Årets Møbius»

Forskningsrådets pris for fremragende forskning deles ut årlig og skal belønne høy kvalitet i forskning. Prisen blir gitt på grunnlag av dokumenterte resultater, og skal være en inspirasjon til videre innsats. Mottakere av prisen skal være forskere som holder høy faglig standard, nasjonalt og internasjonalt. Prisen favner alle fag og disipliner, inkludert tverrfaglige miljøer.

Juryen bak årets tildeling har bestått av:

  • Professor Anne Husebekk, fag- og forskningssjef, Universitetetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø, leder
  • Professor Inger Moen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Professor Bernt Erik Sæther, Institutt for biologi, NTNU, Trondheim
  • Professor Olav Eldholm, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
  • Professor Hanne Marthe Narud, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo