Stor eksport av torskefisk

Hel klippfisk. Foto: Alf Börjesson / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 1,02 milliarder kroner i september.

Dette er en økning på 10 prosent eller 95,8 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende måned i 2009. Målt i volum økte eksporten med 3 prosent eller 1 192 tonn, til totalt 35 783 tonn viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF). Hittil i år er det eksportert torskefisk for 7,9 milliarder og det er den nest største verdien noensinne.

– En historisk god eksport hittil i år kommer samtidig som nyhetene om fastsetting av rekordstor torske- og hysekvote i Barentshavet. I tillegg går det internasjonale havforskningsinstituttet ICES god for gjenoppbyggingsplanen av kysttorsken, som igjen vil bety full miljøsertifisering av hele torskefiskeriet. Alt i alt en god uke for torsken, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos EFF i en pressemelding.

Godt salg av klippfisk

Det ble eksportert klippfisk for 376 millioner kroner i september. Dette er en økning på 13 prosent eller 44,4 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert totalt 10 042 tonn, som er det nest høyeste eksportvolumet for en septembermåned.

Portugal er det største markedet for klippfisk i september med en eksportverdi på 122 millioner kroner, en økning på 15,1 millioner kroner fra september i fjor.

Klippfisk av torsk økte med 20 prosent i verdi til totalt 228 millioner kroner i september målt mot samme tid i fjor. Det ble eksportert 4 866 tonn klippfisk av torsk og dette er en økning på 925 tonn eller 23 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Klippfisk av sei økte totalt med 4 prosent i verdi til 114 millioner kroner i september. Eksportvolumet var på nivå med samme måned i fjor og kom på 4 164 tonn. Prisen på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 27,37 kroner per kilo i september og dette er 5 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Reduksjon for saltfisk og økning for tørrfisk

Eksporten av saltfiskprodukter kom på 59,4 millioner kroner i september, som er en reduksjon på 45,8 millioner kroner eller 43 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 872 tonn saltfiskprodukter mot 3 330 tonn i september 2009.

– Det meldes om tomme saltfisklager fra flere produsenter, og ser man historisk på det er saltfisksalget for september helt normalt og udramatisk, sier markedsanalytiker Ove Johansen.

Eksporten av tørrfisk kom i september på 111,4 millioner kroner og dette er 29 prosent eller 24,8 millioner kroner høyere enn samme måned i fjor. Det er hovedproduktet lofotrund torsk som går godt og i september ble det eksportert lofotrund for 81,4 millioner kroner. Dette er en økning på 25,3 millioner kroner sammenlignet med september i fjor. Til hovedmarkedet Italia gikk det 508 tonn til en pris av 136,86 kroner per kilo, som er en økning fra samme måned i fjor på 17,72 kroner per kilo.

God økning for fryst hel fisk

Eksporten av fryst hel hvitfisk kom på totalt 186,7 millioner kroner i september og dette er 24,8 millioner kroner eller 15 prosent høyere enn samme måned i fjor. Målt i volum var det en økning på 284 tonn til totalt 12 756 tonn.

Fryst hel torsk og sei øker i verdi med hhv. 9,8 og 13,8 millioner kroner til totalt 53,9 og 41,7 millioner kroner. Fryst hel hyse ble redusert med 1,8 millioner til totalt 58,2 millioner kroner.

Kina er fortsatt største mottaker av fryst hel hvitfisk fra Norge og eksportverdien kom på totalt 87,6 millioner kroner i september, en økning på 32 prosent eller 21,2 millioner kroner fra september i fjor.

Fersk hel breiflabb og hyse går godt

Det ble eksportert fersk hel hvitfisk for 98,4 millioner kroner i september og dette er en økning på 22,2 millioner kroner eller 29 prosent fra samme måned i fjor.

Det er særlig fersk hel breiflabb som går godt og eksporten kom på totalt 30,2 millioner kroner, opp 12,9 millioner kroner fra september i fjor. Fersk hel hyse økte med 12,7 millioner kroner til totalt 22 millioner kroner.

Torsk fra havbruk

Eksport av hel torsk fra havbruk kom på totalt 26,9 millioner kroner i september og dette er 37 prosent høyere enn samme måned i 2009. Målt i volum var eksporten på totalt 946 tonn i september, 27 prosent over samme måned i fjor. Gjennomsnittprisen i september var 28,44 kroner kroner per kilo, som er 1,97 kroner høyere enn prisen i samme måned i 2009.

Frankrike er største kjøperland av torsk fra havbruk med en eksportverdi på 8,4 millioner kroner i september. Hittil i år har Frankrike kjøpt hel torsk fra havbruk for 46 millioner kroner, en økning på over 20 millioner kroner fra samme periode i fjor.