Tog erstattet 5000 trailerturer

Bring startet i november 2009 opp med «laksetog» mellom Oslo og Rotterdam i Nederland. Foto: Posten Norge AS

På ett år har en ny togrute som frakter fersk fisk fra Norge til Nederland erstattet 5000 trailerturer.

Les også: Starter ekspresstog for laks til kontinentet 08.11.2009

– Med støtte fra Marco Polo-programmet turte vi å satse, forteller logistikkdirektør i Bring Logistics Linehaul AS, Stein Børre Johnsen, til den norske EU-delegasjonen sine nettsider.

Marco Polo-programmet skal fremme et mer miljøvennlig internasjonalt godstransportsystem. Programmet gir økonomisk oppstartsstøtte til overføring av godstransport fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Norges deltakelse i programmet er en del av EØS-avtalen.

– Vi frakter fersk fisk og returemballasje fra Norge til Nederland, Belgia og Frankrike og frisk frukt, grønnsaker, blomster, bygningsmateriell og forbruksvarer tilbake, sier Johnsen.

Målet med prosjektet er å overføre mye av den transporten som tidligere gikk på veiene til jernbane. Prosjektet gikk ut på å starte en ny direkte togrute fra Norge til Rotterdam i Nederland. I dag går det to tog tur/retur hver uke.

– Det betyr at vi sparer 100 trailerturer i uken, forteller Johnsen.

Norske myndigheter har som ambisjon at mer godstransport skal bort fra veinettet.

– Beste prosjekt

Prosjektet til Bring Logistics Linehaul AS ble innstilt som det beste av de i alt 70 søknadene som kom inn etter utlysningen fra Marco Polo-programmet i 2009. Det tyske logistikkselskapet TX Logistik AG er partner i prosjektet som er tildelt støtte på over 4,3 millioner euro i perioden 2009-2012.

– Vi fikk støtte til å opprette ruten og for å dekke oppstartskostnadene. Midlene ga oss mulighet til å starte noe som som ellers kunne blitt litt for risikabelt, sier Johnsen.

Planlegger flere turer i uken

Det planlegges allerede flere togturer i uken. Johnsen har tro på at prosjektet vil være bærekraftig etter at støtteperioden er over i 2012.

– Vi har stor nytte av kompetansen vi bygget i forbindelse med søknadsprosessen og utviklingen av prosjektet. Vi håper og tror vi skal bli verdensmestre på dette, sier Johnsen.