Fokus på ombordfrysing av fisk

Landsdelsutvalget ønsker nå å sette på dagsorden nærings- og samfunnsmessige virkninger av økte landinger av hvitfisk i frosset tilstand.

Siste års utvikling viser at fiskefartøyene oppnår høyere priser ved å fryse fisken om bord fremfor å levere denne fersk til lokal fiskeindustri. Dette resulterer i at en stor andel av landinger eksporteres ut av landsdelen og landet.

Det skriver Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) i en pressemelding.

Regjeringen gikk i 2008 bort fra øvre grense på inntil 28 meter for kystfartøy. Dette gjør det nå mulig for fartøyeiere å anskaffe seg så store fartøy som ønskelig, men med begrensning på maksimalt 500 kubikk lasterom.

Det at fartøyene kan være betydelig lengre enn 27 meter gjør det nå mulig å installere fryseri om bord. Dette kan bidra til økt lønnsomhet i denne flåtegruppen, skriver LU.

Landsdelsutvalget har nå utarbeidet eget notat om ombordfrysing av fisk for fartøy med kystrettigheter. Notatet gir en beskrivelse av utviklingstrekk for ferske og frosne landinger av hvitfisk, og drøfter hvilken betydning dette vil gi for den samlede verdiskaping og lønnsomhet i hvitfisknæringen i nord.

De ulike argumenter for og imot ombordfrysing blir belyst med grunnlag i beskrivelse av endringer i flåtestruktur og nye driftsmønster for fartøy med kystrettigheter. Noen samfunnsmessige virkninger av de siste års utvikling blir drøftet.

Problematikken omkring ombordfrysing av hvitfisk ble diskutert på Landsdelsutvalgets møte 25. november i Lakselv. Fiskarlaget Nord og Fiskekjøpernes Forening ble invitert til møte for å legge frem sitt syn i saken.

Fiskerikonferanse mai 2011

Frysing av råstoff om bord i fiskefartøyene vil være et sentralt tema når Landsdelsutvalget arrangerer en fiskerikonferanse 10. og 11. mai 2011 i Tromsø. Dette vil danne grunnlag for Landsdelsutvalgets videre arbeid med politikkutforming som vil berøre dette området, skriver LU.