Pause i minsteprisdrøftelsene

Det ble ikke oppnådd enighet under prisdrøftelsene mellom Råfisklaget og fiskeindustrien.

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag hatt en grundig gjennomgang av situasjonen og forventningene til utviklingen i hovedmarkedene for fisk. De viktigste artene som ble diskutert, var torsk, hyse og sei.

Partene klarte under dagens møte ikke å komme til enighet om nye minstepriser. Særlig nivået på minsteprisene for torsk bød på utfordringer.

– Norges Råfisklag var innstilt på å komme til enighet om en moderat økning ut fra dagens minsteprisnivå, skriver Råfisklaget i en pressemelding.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening hadde derimot som mål å oppnå en moderat reduksjon.

– Fiskeindustrien ved FHL og NSL var innstilt på å komme til enighet om en moderat prisnedgang, uten at det førte fram i denne omgang, heter det i en pressemelding fra FHL.

Det legges inn en pause i drøftelsene fram til tirsdag 4. januar 2011.

Gjeldende minstepriser videreføres til og med søndag 9. januar 2011.