Nedgang i eksporten av pelagisk fisk

Total eksport av pelagisk fisk var på 955 millioner kroner i november 2010, noe som tilsvarer en nedgang på 25 prosent fra året før.

Hittil i år har eksporten av pelagisk fisk vært på 6,8 milliarder kroner eller 4 prosent mer enn samme periode i 2009.

Det ble eksportert sild for 648 millioner kroner i november 2010, noe som tilsvarer en oppgang på 14 millioner eller 2 prosent i forhold til november 2010. For makrell ble det en nedgang på 45 prosent i eksportverdi i november, fra 383 millioner kroner i 2009 til 209 millioner i 2010.

– Bedre priser enn i fjor både på sild og makrell preger novembertallene. Noe av dette skyldes valutakursene, men det meste ligger i etterspørselen utover høsten, s ier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

– Høsteksporten er ellers påvirket av en stor makrellkvote og tidligere fangstsesong for makrell enn vanlig, og en sildesesong som kom i gang senere enn vanlig og med en mye lavere gjenstående kvote enn året før, sier Lien.

Nigeria største sildemarked

Det er eksportert 76 000 tonn fryst hel sild i november, noe som er 4 000 tonn mindre enn samme måned i fjor. Silda har i hovedsak gått til markedene i Nigeria (29 000 tonn), Russland (17 000 tonn) og Ukraina (12 000 tonn) og prisene har ligget gjennomsnittlig 22 prosent høyere i november i år enn i november i fjor.

Sildefilet til Polen og Tyskland

Det er eksportert 22 000 tonn fryste sildefiletprodukter i november, noe som er 9 000 mindre enn samme måned i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Polen (6 000 tonn), Tyskland (5 000 tonn), Russland (3 000 tonn) og Hviterussland (3 000 tonn). Prisene har ligget gjennomsnittlig 23 prosent høyere i november i år enn i november i fjor.

Makrellsesongen mot slutten

Det ble eksportert 16 000 tonn fryst makrell i november i år, en nedgang på 22 000 tonn fra november i fjor. Makrellen har i hovedsak gått til Kina, Sør-Korea, Japan, Tyrkia og Ukraina. Den gjennomsnittlige prisen på fryst hel makrell i november har vært på 11,78 kroner eller 1,80 kroner høyere enn i samme måned i fjor.