Kontrollerer fiskemottak

Fiskeridirektoratet ser alvorlig på at fiskemottak jukser med vekten.

– Vi ser svært alvorlig på at det jukses ved fiskemottakene, og våre kontroller skjer i all hovedsak i forbindelse med landing av fangst, sier seksjonssjef Einar Ellingsen ved Fiskeridirektoratets kontrollseksjon i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet får mange tips fra fiskere om at fiskemottak jukser med vekten og at kvantum på sluttseddelen er lavere enn det som faktisk landes, slik at fiskeren får betalt for mindre enn han skal ha. Siden sluttseddel og landingsseddel er grunnlaget for kvoteavregningen, vil slike forhold få følger for kvoteregnskapet.

Kontrollerer ti prosent

– Våre kontroller som retter seg mot dette problemet, omfatter vanlige landingskontroller og såkalte etterfølgende kontroller. Etterfølgende kontroller skjer etter at landingen er gjennomført og seddel er skrevet. Vanlige landingskontroller har preventiv virkning, mens etterfølgende kontroller er egnet til å avdekke lovbrudd, sier Ellingsen.

Direktoratets kontrollnivå ligger på ca 10 prosent av alle landinger av pelagisk fisk.

– Slik vi selv oppfatter situasjonen supplert med alle tips om urapporterte kvantum, virker det som vårt kontrollnivå ikke er tilstrekkelig for å få bukt med problemet, sier Ellingsen.

Utfordrer næringen

– Det er min oppfatning at fiskernes organisasjoner i for liten grad engasjerer seg i denne problemstillingen, men vi ser positivt på at stadig flere fiskere fokuserer på dette, forteller Ellingsen.

– Både Fiskeridirektoratet og Sildesalgslaget har mange ganger oppfordret fiskerne til å unnlate å signere på sluttseddelen i situasjoner der de mener at ikke hele kvantumet blir registrert, og så straks melde fra til direktoratet om saken. Vi har imidlertid forståelse for at dette er vanskelig for fiskerne, sier Ellingsen.

Tipstelefonen

Denne typen innspill er det mange av til Fiskeridirektoratets tipstelefon. Direktoratet registrerer gjennom innkomne tips at det er en del gjengangere både på mottaker- og kjøpersiden.

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, og ved tips om juks melder vi ikke vår reaksjon tilbake til innringeren. Tips blir straks formidlet videre til det aktuelle regionkontoret som bruker disse sammen med annen informasjon i vår risikovurdering, avslutter Ellingsen.