Makrellfiske for kystfartøygruppa i 2011

Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett ny forskrift for kystfartøygruppa sitt fiske etter makrell i 2011.

Les også: 182.827 tonn makrell i 2011 20.12.2010

På bakgrunn av reaksjonar frå næringa på reguleringsopplegget som vart fastsett ved nyttår, vart saka sendt på ny høyring etter eit møte mellom departementet og fiskarorganisasjonane. Den nye reguleringa er i hovudsak i tråd med reguleringsopplegget i 2010, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i ei pressemelding.

Med det nye reguleringsopplegget kan fartøy under 13 meter heimelslengd og 15 meter største lengd, med løyve til å fiske etter makrell med garn eller snøre, også fiske garn-/snørekvoten med not. Totalkvoten i kystfartøygruppa vert 37 370 tonn i 2011.

Les mer
•  Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2011