Enighet om nye minstepriser fra 16. mai

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har drøftet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for perioden mai til september 2011.

Minsteprisene for de to største størrelsene av torsk går opp med kr 1,00 per kilo. Minsteprisen for stor hyse øker med kr 0,25 per kilo og minsteprisene for stor og mellomstor sei øker med kr 0,50 per kilo.

2011 har så langt gitt et eventyrlig torskefiske. Det var betydelig usikkerhet ved årsskiftet 2010/2011. Et stort og økt kvantum skulle omsettes. Vintersesongen er nå historie, men pris multiplisert med kvantum viser at mange fiskere har hentet en grei inntekt gjennom vinterens fiske. Ut fra dagens nye og økte minstepriser, forventes det en fortsatt positiv utvikling, opplyser Råfisklaget i en pressemelding.

Partene ble også enige om å vente med en avklaring av dagens vektgrense for stor torsk på 6,5 kilo, til en uavhengig utredning fra Nofima foreligger. Partene tar sikte på å ha dette på plass i god tid før neste minsteprisdrøftelse i september 2011.

Nye minstepriser

Følgende minstepriser ble justert og er gjeldende fra og med mandag 16. mai 2011:

Art/størrelse Ny pris
kr pr kg
Endring fra
gjeldende pris
Torsk over 6,5 kg
Torsk 2,5 - 6,5 kg
Torsk 1,0 - 2,5 kg
Torsk under 1,0 kg
18,50
15,50
13,50
10,00
(+ kr 1,00)
(+ kr 1,00)
(+ kr 0,75)
(+ kr 0,75)
Sei over 2,3 kg
Sei 1,2 - 2,3 kg
10,00
7,75
(+ kr 0,50)
(+ kr 0,50)
Hyse over 0,8 kg, snørefanget
Hyse over 0,8 kg, andre redskaper
11,00
8,50
(+ kr 0,25)
(+ kr 0,25)
Kvitlange over 2,0 kg
Kvitlange 0,7 - 2,0 kg
9,00
7,50
(+ kr 1,50)
(+ kr 1,00)
Brosme over 2,0 kg
Brosme 1,0 - 2,0 kg
8,25
6,25
(+ kr 0,75)
(+ kr 0,75)
Blåkveite over 2,0 kg
Blåkveite 1,0 - 2,0 kg
Blåkveite under 1,0 kg
21,50
16,50
12,50

(+ kr 1,50)
(+ kr 1,50)
(+ kr 1,50)

Uer, rund, over 0,7 kg 9,50 (+ kr 1,00)
Rogn av kvitlange 10,00 (+ kr 1,50)


Den komplette minsteprislisten og rundskriv vil bli lagt ut på Råfisklagets nettsider.

De nye minsteprisene vil gjelde fra og med mandag 16. mai 2011 og inntil videre, men ikke ut over 18. september 2011.