– God start for Superba Krill i USA

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine har sendt 15 tonn Superba Krill til det amerikanske markedet i andre kvartal 2009, hvorav 4,8 tonn er inntektsført i samme periode.

– Dette er en viktig milepæl. Nye 16 tonn vil være klar for levering i løpet av august, sier konsernsjef Hallvard Muri i Aker BioMarine.

I første halvår 2009 har Aker BioMarine oppnådd fremgang i hele verdikjeden - fra bærekraftig høsting av krill, fremstilling av ernæringsrike ingredienser og sunne produkter, og frem til salg av Aker BioMarines egne merkevarer: Kosttilskuddet Superba(TM) og fôringrediensen Qrill(TM).

Selskapets driftsinntekter i første halvår 2009 var 54 millioner kroner, og EBITDA var minus 70 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2008 var driftsinntektene 47 millioner kroner, og EBITDA var minus 57 millioner kroner.

I andre kvartal 2009 isolert var driftsinntektene 34 millioner kroner, og EBITDA var minus 22 millioner kroner. I samme periode i fjor var driftsinntektene 30 millioner kroner, og EBITDA var minus 39 millioner kroner.

I årets seks første måneder har Aker BioMarine inntektsført salg av 8,5 tonn Superba(TM) Krill, hvorav USA står for 5,5 tonn, Norge 1,5 tonn og andre land for 1,5 tonn.

– Aker BioMarine øker nå salgstrykket internasjonalt blant annet gjennom en testlansering av direkte salg til forbruker i USA. Denne testlansering vil være en indikator på forretningspotensialet for Superba(TM) og direktesalgsmodellen i USA. I tillegg arbeider selskapet med å få på plass en avtale med en samarbeidspartner med sterk markedsposisjon i USA, sier Muri.

Bioteknologiselskapet har i andre kvartal sikret viktig patentbeskyttelse for konsentratproduktet Superba(TM) Krill Caps.

Etter langsiktig og målrettet arbeid opplever Aker BioMarine en økende etterspørsel etter Qrill(TM) mel til oppdrettsnæringen. Salget i andre kvartal 2009 er 46 prosent høyere enn i første kvartal med en økning på 536 tonn, uttaler selskapet i en børsmelding.

– Aker BioMarine øker salget til eksisterende og nye kunder, og vinner tillit hos stadig flere fôrprodusenter og oppdrettere rundt i verden. Aker BioMarine har også nå fått på plass alle nødvendige godkjennelser for å starte opp salg til Kina. Dette representerer et betydelig potensial framover, sier Muri.