Gir grønt lys for norsk torsk

I en ny versjon av sjømatguiden Seafood Watch, rangeres norsk torsk som et godt og bærekraftig alternativ, noe som gjenspeiler en historisk god torskebestand i Barentshavet.

Amerikanske Monterey Bay Aquarium (MBA) la den 24. mai fram en revidert utgave av konsumentguiden Seafood Watch, skriver Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding. Den reviderte vurderingen i sjømatguiden, er positiv for markedsføringen av norsk torsk i USA.

Anerkjenner trål

Fram til i forrige uke sorterte trålfangede arter, deriblant norsk torsk, automatisk under MBAs oversikt over arter som må unngås av miljøbevisste konsumenter og innkjøpere. MBA har kommet med en oppdatert vurdering av torsk i årets sjømatguide, og har med utgangspunkt i konstruktiv dialog med myndigheter og fiskerinæring i nordøst-Atlanteren, kommet med en revidert vurdering av torskefiskeriet i området.

I MBAs reviderte rapport anerkjennes trål som fangstmetode under de sterke forvaltningsregimene og marine forskningsmiljøene i nordøst-Atlanteren. I den reviderte utgaven av lommeguiden Seafood Watch kategoriseres krok- og linefanget torsk som beste alternativ, mens øvrige redskaper sorterer i kategorien godt alternativ.

Dokumenterer god torskebestand

Forrige utgave av Seafood Watch gav et bilde av torsken som utrydningstruet og dårlig forvaltet. Involverte i norske og islandske fiskerier, deriblant Eksportutvalget for fisk har gjort MBA oppmerksom på deres feilvurdering for å få rådgivingen endret, heter det i meldingen fra EFF.

– Den norske torsken er i historisk god forfatning og under verdens beste forvaltning, noe EFF har arbeidet med å dokumentere overfor Monterey Bay Aquarium det siste året, sier Børge Grønbech fiskeriutsending i Boston for Eksportutvalget for fisk.

EFF har siden i fjor arbeidet med å gi MBA godt dokumentasjonsgrunnlag for å endre vurderingen av den norske torskebestanden gjennom å informere om det norske forvaltningssystemet og en torskebestand i vekst.

– EFF er fornøyd med en endring i rådgivingen og ser det som viktig for videre markedsføring av torsk i USA. Samtidig kan denne og andre sjømatguider alltid bli mer nøyaktig, noe vi vil fortsette å arbeide for, sier Grønbech.

Engasjert aktør i USA

Monterey Bay Aquarium i California engasjerer seg i bærekraftig sjømat og publiserer forbrukerguider for bærekraftig sjømat gjennom initiativet Seafood Watch. Seafood Watch er en av de mest kjente forbrukerguidene i det amerikanske markedet og har i tillegg innflytelse på andre organisasjoners forbrukerrådgiving for bærekraftig sjømat. Blant annet det amerikanske Blue Oceans Institute, samt en rekke supermarkedkjeder, tar utgangspunkt i Seafood Watch når de utarbeider sin versjon av sjømatguiden. Også i Europa har akvarium i større grad kommet på banen for å påvirke forbrukere og handel til å velge bærekraftige produkter.

– Monterey Bay Aquarium arbeider aktivt med sin konsumentguide Seafood Watch og har derfor mulighet til å påvirke en del amerikanske konsumenter og handel. Desto viktigere er det for EFF å nå fram med oppdatert dokumentasjon på den gode bærekraftsstatusen for norske arter, sier Grønbech.

Amerikansk handel har et økende fokus på bærekraftige sjømatprodukter og mattrygghet er høyt oppe på agendaen i det amerikanske markedet. Torsk fra en rekordkvote på over 700 000 tonn fremmes nå som et godt og bærekraftig valg overfor konsumenter og handel i hele det amerikanske markedet.