– Mest søppel fra fiskeflåten

Svalbard: På årets søppeltokt ble det ryddet 154 m3 strandsøppel på 35 km av Svalbards strandlinje, noe som er ny rekord.

Det ble samlet 154 m3 søppel på fem og en halv dags plukking. Dette er veldig mye avfall, som har drevet i land på i alt 35 km strandlinje. Årets søppelfangst er levert til Avfallsanlegget i Longyearbyen, meldes det på Sysselmannens nettsider.

Sysselmannens oppfatning er at søppel på havet fortsatt er et stort miljøproblem, som også er en lokal miljøbelastning på Svalbard når det blir skylt på land på strendene. Sysselmannen samarbeider derfor med befolkningen om en årlig ryddetokt, for å samle mest mulig av denne søppelet.

– Mest søppel fra fiskeflåten

– Som tidligere år er det fortsatt avfall fra fiskeflåten som dominerer, med garnkuler av plast/bakelitt eller metall, fiskekasser, plastdunker med videre. Det ble også funnet en del notrester og trålposer, som ble ryddet bort for å hindre at reinsdyr blir setter fast geviret og dør på stedet. Også annet husholdningsavfall, som flasker av plast og glass, annen plastemballasje, skosåler og bruksgjenstander ble funnet.

– Sysselmannen håper at systemet for levering av avfall fra fiskeflåten blir slik at det vil lønne seg for båtene å levere og sortere eget avfall når de kommer til land. Og dersom cruisebåtene også håndterer søppel forsvarlig, vil det kanskje bli mindre søppel i havområdene fremover.

Plukkesteder

Strøm og vind gjør at mesteparten av søpla i havområdene rundt Svalbard skylles på land på nord- og vestsiden av Spitsbergen. Det er derfor der det er plukket mest søppel på søppeltoktene. Se mer detaljerte kart i toktrapporten, lenke nederst på siden.

Statistikk

2009 var den tiende gangen det ble gjennomført strandrydding på Svalbard. Til nå er det samlet inn 951 m3 med søppel på til sammen 310 km av Svalbards strandlinje, MELDER Sysselmannen. 257 deltakere har plukket søppel på søppeltokt. Det er hovedsakelig på nordvesthjørnet og mot Verlegenhuken på nordspissen av Spitsbergen søppelet driver i land, og det er her Sysselmannen hvert år drar for å rydde.

Blir det søppeltokt i 2010?

– Vi har nå ryddet mange av strekningene der vi vet det kommer i land mest søppel. Fortsatt flyter det avfall i havområdene som driver i land. For årene fremover er vi nødt til å kartlegge bedre og planlegge nærmere hvordan vi kan bruke ressursene på søppeltoktet slik at vi får ryddet effektivt og gjort en viktig miljøinnsats. Det vil da være aktuelt å prioritere verneområder dersom is- og værforhold tillater det og søppelmengdene er store nok til å forsvare å sende et søppeltokt dit, uttaler Sysselmannen på Svalbard.