Forsker på nye kystnæringer

Inntektene fra turistfiske i Norge nærmer seg én milliard kroner årlig.

Mange kystsamfunn som opplever nedgang i tradisjonelle næringer, ser nå til turisme som en mulighet for å opprettholde aktivitet og bosetting, skriver Nofima i en pressemelding.

Kystturisme er så mangt. Det er Hurtigruten som daglig bringer gjester fra inn- og utland til byer og tettsteder langs kysten. Det er serveringssteder som serverer norsk sjømat til sine gjester. Og det er ulike typer natur- og kulturbaserte aktiviteter.

Av kystaktiviteter som tilbys turister i Norge, enten de kommer med cruisebåt, fly, bil eller buss, finner vi alt fra kystmuseer og andre bygde og naturlige attraksjoner til tilbud om hval-, sel- og sjøfuglsafari, kongekrabbefiske og sist men ikke minst, sjøfisketurisme. Det er innenfor denne formen for kystturisme at Norge har opplevd størst vekst i løpet av de siste 20 årene, heter det i meldingen fra Nofima.

Drømmen om den store fisken

Norskekysten er et populært reisemål for fiskeinteresserte europeere blant annet fordi det finnes så mange forskjellige typer fisk man kan fiske etter. Og langs deler av kysten kan fisketuristene leve ut drømmen om den store fisken.

– Fritidsfiske i sjø er lite regulert sammenlignet med yrkesfiske i Norge og fritidsfiske i andre land. Derfor har sjøfisketurismen blitt møtt med en god del kritikk og skepsis opp gjennom årene. Det er viktig å kartlegge omfanget av denne nye kystnæringen, slik som hytter og rorbuer til utleie, sier forsker Trude Borch i Nofima.

Det er også viktig å kartlegge hvor mye fisk turistene fanger samt de økonomiske ringvirkningene for kystsamfunnene.

Borchs forskning viser at inntektene fra turistfiske i Norge nærmer seg én milliard kroner årlig. Nær en halv milliard brukes på båt og losji.

– Må samarbeide mer

Fritidsfiske i sjø er i fokus både i EU, Det internasjonale havforskningsrådet og hos Fiskeri- og kystdepartementet. Det er bakgrunnen for at Nofima har styrket sin kompetanse på temaene kystturisme, fritidsfiske og sjøfisketurisme.

– Økt verdiskaping fra kystturismen vil stille krav til økt samarbeid mellom sjømatnæringene og reiselivsnæringen. I høst starter Nofima et prosjekt om dette temaet sammen med Senter for bygdeforskning ved NTNU, sier Borch.

Partnere er Hurtigruten, Eksportutvalget for Fisk, Rica, Forum for visningsanlegg i havbruk, NHO Reiseliv og et utvalg kystturisme- og sjømatbedrifter. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd.