Ny avtale om opprinnelsesregler

Den 15. juni undertegnet de første landene en ny avtale om opprinnelsesregler i Europa og Middelhavsområdet.

Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes undertegnet den nye konvensjonen om opprinnelsesregler på vegne av Norge i Brussel den 15. juni 2011. Avtalen ble samtidig undertegnet av EU, Sveits, Færøyene, Kroatia, Makedonia og Montenegro.

Den nye avtalen innebærer en forenkling og erstatter en lang rekke protokoller i eksisterende frihandelsavtaler mellom EU og land i Europa og Middelhavsområdet som ikke er medlemmer av EU, melder Den norske EU-delegasjonen.

Opprinnelsesreglene angir hvor mye en vare skal bearbeides før varen oppnår status som frihandelsvare og kan eksporteres tollfritt.

Regional konvensjon

Den nye avtalen innebærer en regional konvensjon for opprinnelsesregler i alle frihandelsavtaler i det såkalte EuroMed-området. Dette omfatter EU-landene og EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits samt Færøyene.

Avtalen omfatter også land i Middelhavsområdet som inngår i den såkalte Barcelona–prosessen, blant dem Egypt, Israel, Marokko, det Palestinske området og Tyrkia.

Konvensjonen endrer ikke innholdet i gjeldende opprinnelsesregler, men innebærer en forenkling ved at opprinnelsesreglene mellom avtalepartene nå fremgår av ett rettslig instrument og ikke av flere titalls protokoller til frihandelsavtalene.