UiT stolt eier av FF «Helmer Hanssen»

Fredag 17. juni ble Universitetet i Tromsø stolt eier av et eget forskningsskip. Skipet het tidligere FF «Jan Mayen», men er nå omdøpt til FF «Helmer Hanssen».

Dåpen skjedde på dagen 108 år siden Helmer Hanssen (1870-1956) startet sin polarkarriere. Det var nemlig 17. juni 1903 Helmer Hanssen la fra kai på sin første store ekspedisjon med Roald Amundsen og Gjøa for å seile Nordvestpassasjen. I desember er det dessuten 100 år siden Hanssen nådde Sørpolen sammen med Roald Amundsen, skriver Universitetet i Tromsø (UiT) i en pressemelding.

FF «Helmer Hanssen». Foto: Randi M. Solhaug / UiTFF «Helmer Hanssen». Foto: Randi M. Solhaug / UiTUniversitetsdirektør Lasse Lønnum har vært sentral i få i stand overtakelsen av skipet.

– Vi har jobbet i vel ett år med å få i stand salget. Grunnen til at vi ønsker å eie framfor å fortsette å leie, er at det blir rimeligere for universitetet. Leiekontrakten gikk dessuten ut neste år, og vi har behov for økt toktkapasitet før vi får på plass et nytt isgående fartøy, forteller Lønnum.

– Mer konfirmasjon enn dåp

FF Helmer Hanssen ble døpt i edle dråper av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Edel O. Elvevoll. Hun påpekte at dette kanskje var mer som en konfirmasjon enn en dåp, ettersom skipet har blitt brukt av UiTs forskere en årrekke allerede.

– Jeg beundrer de som skal ut med denne båten og søke ny kunnskap. Om bord finnes for eksempel utstyr til å ta kjerneprøver av havbunnen. Disse prøvene var sentrale da våre forskere tidligere i år fikk på trykk en meget god artikkel i Science, hvor man dokumenterte at golfstrømmen har blitt varmere det siste tiåret, forteller Elvevoll.

På tokt 300 døgn i året

Frem til nå har Universitetet i Tromsø leid forskningsskipet som er bygd i 1988. UiT overtok eierskapet fra rederiet Olympic Marin for 72 millioner kroner. Navnet FF Jan Mayen ønsket rederiet å beholde, så UiT benyttet derfor anledningen til å gjøre ære på polarforskeren Helmer Hanssen.

Skipet brukes blant annet i klimaforskningen og marin bioprospektering som er leting av nye arter som kan ha en medisinsk effekt. Det er i all hovedsak geologer og biologer ved UiT som bruker skipet til forskningstokt.

– Om lag 300 døgn i året er skipet ute på tokt, så det er veldig mye brukt, forteller Lasse Lønnum om skipet som allerede søndag 19. juni gikk ut på tokt igjen.

– Vi skal til Barentshavet og blir borte i 12 dager, sier professor og toktleder, Marit Reigstad.

Hun har vært på tokt med skipet flere ganger, og er veldig fornøyd med at det nå er i UiTs eie.

– Jeg kjenner en veldig trygghet ved at vi nå vet at får fortsette å bruke skipet. Mannskapet om bord er dyktige og båten er effektiv. Den er god til å ta seg fram i isdekte områder og det betyr alt for vår type forskning, sier hun og legger til:

– At vi har et eget skip tror jeg også vil være en stor fordel for oss når vi skal knytte forskningskontakter på tvers av landegrensene, avslutter Reigstad.