Økte minstepriser for kongekrabbe

Norges Råfisklag og FHL har oppnådd enighet om nye minstepriser og innføring av en ny vektklasse for kongekrabbe.

Det ble den 21. juni 2011 gjennomført prisdrøftelser for kongekrabbe mellom Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norges Råfisklag.

– Det forventes fortsatt lave tilførsler av kongekrabbe globalt med sterk konkurranse om råstoffet i det lokale råvaremarkedet. Dette gjenspeiles i de nye vektklassene og minsteprisene som det var enighet om å etablere når kvotefisket etter kongekrabbe starter mandag 1. august, skriver Råfisklaget i en pressemelding.

Minstepriser gjeldende fra og med 1. august 2011:

Kongekrabbe
(størrelse/kvalitet/fangstområde)

Gamle minstepriser
(kr pr. kg)
Nye minstepriser
(kr pr. kg)
Hannkrabbe over 3,2 kg
(vektgrense 3,7 kg i 2010)
80,00 84,00
Hannkrabbe 2,2-3,2 kg
(vektgrense 2,2-3,7 kg i 2010)
60,00 63,00
Hannkrabbe over minstemål/1,6-2,2 kg*
(ny vektklasse)
38,00
Hannkrabbe 0,8-1,6 kg (kun i fritt fiske – vektgrense 0,8-2,2 kg i 2010) 25,00 20,00
Hunnkrabbe – alle størrelser
(over minstemål)
20,00 25,00
Skadd hannkrabbe over 3,2 kg
(vektgrense 3,7 kg i 2010)
38,00 38,00
Skadd Hannkrabbe 2,2 – 3,2 kg
(vektgrense 2,2-3,7 kg i 2010)
23,00 25,00
Skadd Hannkrabbe over minstemål/
1,6-2,2 kg* (ny vektklasse)
20,00
Skadd Hannkrabbe 0,8-1,6 kg (kun i fritt fiske – vektgrense 0,8-2,2 kg i 2010) 15,00 12,00

* Vektgrensen 1,6 kg gjelder for all krabbe over minstemål i kvotefisket.