Vil gjøre det lettere å lagre båter i Norge

Toll- og avgiftsdirektoratet ønsker å gjøre det lettere for turister å lagre båtene sine i Norge.

– Vi foreslår å endre reglene slik at båteiere som besøker Norge, på en enkel måte kan etterlate båtene sine her over vinteren og fortsette ferden langs kysten våren etter, sier underdirektør Louise Holtoug Amundsen i toll- og merverdiavgiftseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

I dag kan utenlandske båteiere etterlate båten i Norge i maksimalt seks uker. Utover denne tidsrammen kan lagring kun skje på formelt godkjente tollagre.

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår nå å endre regelverket slik at de utenlandske båteierne kan lagre båtene privat i inntil ett år.

– Båteierne må på forhånd søke Tollvesenet om slik tillatelse. Etter ett år kan båteierne også søke Tollvesenet om å få lagre båten ytterligere ett år i Norge, dersom dette blir nødvendig, sier Holtoug Amundsen i en pressemelding.

I og med at båteierne på forhånd må søke Tollvesenet om tillatelse til privat lagring, ivaretar forslaget også Tollvesenets behov for kontroll og innkreving av avgifter og toll.

– Vi håper at vi på denne måten imøtekommer ønsker fra utenlandske og norske båtforeninger om et mer turistvennlig regelverk, sier underdirektør Louise Holtoug Amundsen i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Forslaget blir nå sendt på høring med høringsfrist 29. august i år.