Nye minstepriser og ny vektgrense

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har drøftet og blitt enige om ny vektgrense på 6 kilo for stor torsk (tidligere 6,5 kilo).

Det ble også oppnådd enighet om at høstens minstepriser for torsk videreføres på dagens nivå, men med nye vektintervaller for de to største størrelsene. I realiteten blir det en minsteprisøkning for torsk i intervallet mellom 6 og 6,5 kilo,opplyser Råfisklaget i en pressemelding.

Det ble også enighet om at minsteprisen for stor hyse reduseres med 25 øre, at minsteprisen for stor kvitlange reduseres med 50 øre og at minsteprisene for mellomstor og liten sei går opp med 25 øre per kilo.

Til grunn for endringen av vektgrensen for torsk ligger en uavhengig utredning fra Nofima. NSL valgte å markere at de var uenige i prisene for sei og hyse.

– Minsteprisen for begge fiskeslagene reflekterer ikke nok de faktiske priser for sei og hyse til fersk anvendelse, skriver NSL i en pressemelding.

De nye minsteprisene

Følgende minstepriser er gjeldende fra og med mandag 19. september 2011:

Art/størrelse: Ny pris pr kr kg: Endring fra gjeldende pris:
Torsk over 6,0 kg*
Torsk 2,5 - 6,0 kg*
Torsk 1,0 - 2,5 kg
Torsk under 1,0 kg
18,50
15,50
13,50
10,00
(uendret)
(uendret)
(uendret)
(uendret)
Hyse over 0,8 kg, snørefanget
Hyse over 0,8 kg, andre redskaper
Hyse under 0,8 kg
10,75
8,25
5,50
(- kr 0,25)
(- kr 0,25)
(uendret)
Sei over 2,3 kg
Sei 1,2 - 2,3 kg
Sei under 1,2 kg
10,00
8,00
6,25
(uendret)
(+ kr 0,25)
(+ kr 0,25)
Kvitlange over 2,0 kg 8,50 (- kr 0,50)

*Vektgrensen for stor torsk endres fra 6,5 til 6,0 kg med virkning fra og med mandag 19. september 2011.

Den komplette minsteprislisten og rundskriv vil bli lagt ut på Råfisklagets nettsider.

De nye minsteprisene gjelder inntil videre, men ikke ut over 19. desember 2011.