Meløysund ny styreleder

Einar Meløysund fra Meløy er valgt til ny styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Valget fant sted på årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag den 16. september. Meløysund tiltrådte ledervervet i vinter, etter at sittende styreleder trakk seg fra vervet.

Hilmar Olav Sivertsen, Bodø ble valgt til lagets nestleder.

Nye i styret i Nordland Fylkes Fiskarlag er Willy Olsen fra Sortland, Otto Bjørnar Rasmussen, Andøy, Leif Karlsen, Vågan og Svein Sivertsen, Dønna. John Ditlefsen, Brønnøy ble gjenvalgt.

Fritz Nilsen, Flakstad og Frank Bensvik, Værøy var ikke på valg og sitter følgelig i styret også neste årsmøteperiode, opplyses det i en pressemelding fra Nordland Fylkes Fiskarlag.