Tor Vikenes ny sjef i Norway Pelagic

Gunnar Domstein går av som konsernsjef i Norway Pelagic ASA og tiltrer i ny stilling som driftsdirektør i konsernet.

Domstein har vært ansatt som konsernsjef siden etableringen av konsernet i 2007. I tillegg til å være konsernsjef har Domstein også hatt hovedansvaret for driften av konsernets produksjonsanlegg. Som driftsdirektør vil han nå fokusere på driften av konsernets 15 anlegg og optimalisering av disse.

– Gunnar Domsteins bidrag til Norway Pelagic-konsernets vekst og suksess har vært vesentlig og styret er svært fornøyd med at Domstein vil fortsette å bidra til selskapets videre utvikling i sin nye stilling, skriver styret i Norway Pelagic ASA i en børsmelding.

Selskapets styre har samtidig ansatt Tor Vikenes som ny konsernsjef.

Vikenes har hatt flere ledende stillinger og styreverv innen norsk fiskerinæring og kommer nå fra stillingen som administrerende direktør i Hordafor-konsernet. Vikenes har mer enn 15 års erfaring fra pelagisk industri både nasjonalt og internasjonalt. Styret vurderer særlig hans erfaring fra strategi- og omstillingsprosesser som viktig for konsernets fremtidige utvikling.

Begge endringene trådte i kraft 19. september 2011.