Aker Seafoods fornyer trålerflåten

Aker Seafoods fornyer trålerflåten. Illustrasjon: Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods har inngått avtale med STX OSV AS om bygging og utrustning av tre nye trålere.

Første fartøy leveres i 2. kvartal 2013, det andre i 4. kvartal 2013, og det tredje i 1. kvartal 2014. For Aker Seafoods utgjør dette en samlet investering på om lag 770 millioner kroner i nye fartøy og utstyr, opplyser Aker Seafoods ASA i en børsmelding.

Anskaffelsen av fartøyene vil bli finansiert med likviditet fra driften og banklån. Aker Seafoods har fått lånetilsagn fra et syndikat av to norske banker som refinansierer eksisterende banklån og gir nødvendige rammer til å finansiere anskaffelsen av de tre nye fartøyene.

Økt fangstkapasitet

Fartøyene vil få ny skrogform, redusert drivstofforbruk og økt fangstkapasitet. Aker Seafoods tar dermed et viktig skritt i retning av mer miljøvennlig og lønnsom fangst av hvitfisk, skriver selskapet i en pressemelding.

– Investeringen i tre moderne trålere vil gi Aker Seafoods et betydelig løft. Inntil 30 nye arbeidsplasser skapes gjennom at selskapets samlede fangstkapasitet økes og kvotene utnyttes bedre. Samtidig blir hele fisken utnyttet, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Aker Seafoods.

Hvert skip blir 69,8 meter langt og 15,6 meter bredt og vil ha fabrikk om bord for kapping og sløying av fisken. Trålerne blir satt opp som frysetrålere, men kan også levere fersk fisk for videre prosessering på land. En separat fiskemelfabrikk sørger for at alt rest-råstoff utnyttes til proteinholdig fiskemel. Skipene er utformet for fangst av hvitfisk (torsk/sei/hyse), men kan også tråle etter reker. Det forventede økte fangsvolumet vil i hovedsak være sei og reker.

– Fremtidens tråler

I utviklingen av fartøyene er det lagt stor vekt på energieffektivisering. Skrogformen er inspirert av moderne offshorefartøyer og gir lavere motstand i sjøen. Avanserte styringssystem vil optimalisere energibruken om bord.

Bruk av dieselelektrisk fremdrift, to hovedmotorer, to propeller og elektriske vinsjer sammen med styringssystemet gjør at de nye skipene vil ha betydelig lavere forbruk av drivstoff sammenlignet med tilsvarende fartøy i dag. Ytterligere miljøhensyn er ivaretatt blant annet ved tiltak som reduserer utslipp av avgasser og skrog med dobbelt bunn.

– Dette er fremtidens tråler, sier Olav Holst-Dyrnes, direktør for fangst i Aker Seafoods.

– Utviklingen av de nye trålerne har foregått i tett samarbeid mellom STX OSV og Aker Seafoods. STX OSV har lagt all sin kompetanse fra design og produksjon av offshore fartøy på bordet, mens vi i Aker Seafoods har bidratt med fiskerikompetansen. Miljøhensyn har vært vektlagt i utviklingen. Fartøyene vil få Green Passport og tilfredsstile klassekravene “Clean Class” og “Silent F” som gir reduserte utslipp og redusert støy, forteller Holst-Dyrnes.

– Gode arbeidsplasser, komfort og sikkerhet for mannskapet er satt i høysetet både ved utvikling av fabrikk, lugarer og fellesrom. Vi er svært fornøyd med samarbeidet med STX OSV, som vi anser som et av verdens mest fremtidsrettede selskap for utvikling av moderne offshorefartøy, avslutter Holst-Dyrnes.

Gjennom å fornye flåten vil det bli inntil 30 nye arbeidsplasser på sjøen. På grunn av naturlig avgang ser Aker Seafoods et betydelig behov for nye medarbeidere i årene fremover.

Mer om Aker Seafoods

Aker Seafoods er et ledende internasjonalt sjømatselskap med fokus på fangst, foredling og salg av hvitfisk. Selskapet har hovedkontor i Oslo og virksomhet i Norge, Danmark og Frankrike. Driftsinntekter i 2010 var 2 915 millioner kroner, driftsresultatet var 122 millioner kroner. Aker Seafoods har ca. 1 500 ansatte. Selskapet er notert på Oslo Børs (ticker: AKS).

Forretningsområdet Fangst har 29,6 konsesjoner for torsketrål i Norge fordelt på 11 trålere, om lag 350 ansatte og en omsetning i 2010 på 750 millioner kroner. Driftsresultatet i 2010 var på 97 millioner kroner, noe som tilsvarer 2 kroner pr kilo fanget fisk. Hovedadministrasjonen er lokalisert i Ålesund med rederikontorer i Stamsund og Hammerfest. (Kilde: Aker Seafoods ASA).