Vil utrede om nye forskningssentre

Statsbudsjettet: Regjeringen vil utrede muligheten for etablering av to nye forskningssentre, det ene er et forskingssenter for petroleumsvirksomhet i arktiske områder.

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at den vil utrede mulighetene for to nye forskningssentre, ett knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske områder og ett for forskning på økt utvinning.

– Regjeringens aktive satsing på kartlegging og åpning av nye havområder for petroleumsvirksomhet i nord, krever oppbygging og utvikling av ny kunnskap. Regjeringen vil derfor i 2012 utrede mulighetene for å etablere et forskningssenter rettet mot petroleumsvirksomhet i arktiske områder, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

En utredning av mulighetene for å etablere et forskningssenter for petroleumsvirksomhet i arktiske områder må ses i sammenheng med den økte aktiviteten som forventes i nordområdene. Kontinentalsoklene i arktiske områder antas å være ett av verdens største uutforskede områder. Det er nødvendig å oppnå bedre geologisk kunnskap om disse områdene. Dessuten stilles andre og nye krav til teknologiske og operative løsninger når virksomheten foregår i et særegent naturmiljø med mørke og kalde omgivelser, heter det i meldingen.

– Å få mer ut av eksisterende felt er krevende, men innebærer store muligheter for aktørene på norsk sokkel og for Norge som nasjon. Målrettet forskning er et sentralt tiltak for å lykkes med dette, og vi vil vurdere mulighetene for å opprette et forskningssenter på økt utvinning, sier Borten Moe.