– Dårligere beredskap langs kysten

Landsmøtet i Norges Fiskarlag mener beredskapen langs kysten vil bli redusert som følge av at Redningsselskapet ikke får økte midler til drift neste år.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 ble fremlagt torsdag 6. oktober. Generalsekretær Øyvind Stene i Redningsselskapet, sier han er skuffet over at organisasjonen ikke blir imøtekommet av regjeringen.

Redningsselskapet mener de trenger 30 millioner mer årlig for å kunne opprettholde forsvarlig beredskap, enn det som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen mener at Redningsselskapet vil få betalt for sin aktivitet gjennom avtalen de nylig har inngått med kystverket. I tillegg er hun opptatt av at selskapet har penger på bok, heter det i en omtale av saken på Fiskarlagets nettsider.

– Redningsselskapet og kystverket har inngått en avtale som gjør at redningsselskapet får betalt for den aktiviteten de gjennomfører, sier Berg-Hansen.

Redningsselskapet driver 25 fast bemannede og 17 frivillig bemannede redningsskøyter langs hele kysten. Hvert år assisterer Redningsselskapet 6-7000 båter og om lag 900 av disse var i fjor fiskefartøy. Redningsselskapet får i 2012 44,4 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Dette er om lag en million kroner mer enn året før.

Krever at foreslått bevilgning økes

Saken ble tatt opp på landsmøtet i Norges Fiskarlag, som fattet følgende resolusjon:

«Landsmøtet i Norges Fiskarlag registrerer med vantro og forbauselse at Fiskeri- og kystdepartementet i statsbudsjettet for 2012 legger opp til en bevilgning til Redningsselskapet som innebærer at beredskapen på kysten kommer til å bli vesentlig redusert. En foreslått bevilgning på 44,4 mill. kr er 30 mill. mindre enn det Redningsselskapet selv har bedt om i forhold til planlagt beredskap i 2012.

Landsmøtet kan ikke akseptere at fiskernes og andre sjøfarendes sikkerhet skal være salderingspost i statsbudsjettet og krever at den forslåtte bevilgningen økes til det beløpet Redningsselskapet selv har anslått».