Beslagla 50 kongekrabbeteiner

En ukelang jakt på tjuvfiskere resulterte i opphenting av 50 ulovlige teiner og rundt ett tonn kongekrabbe.

Torsdag formiddag klappet kystvaktskipet KV «Farm» til kai i Vadsø med 50 teiner og tilhørende tauverk og bøyer. Rundt 1000 kilo krabbe fra de beslaglagte teinene, hadde da først blitt levert til et mottak i Havøysund.

– Ett beslag er ett for mye og nedslående i seg selv. Tjuvfiske skal det slås ned på, og vi kommer til å politianmelde disse tilfellene, med håp om en straffeforfølgelse av dem som har satt ut teinene, sier skipssjef Einar Andreassen til Finnmarken.

Kystvakten har et tett samarbeid med Fiskeridirektorat og de jevnlige toktene for å ta opp ulovlig utsatte bruk, skjer etter nærmere anvisninger fra direktoratet.

– Nå denne uka har vi vært i vestfylket, og trålet kyststripa fra Hammerfest til Havøysund for å plukke opp ulovligheter, sier Andreassen.

Han forteller at mange av kongekrabbene hadde skader, noe som indikerer at de har vært fanget lenger enn én uke, som er grensen for hvor lenge disse brukene kan stå ute.

Fiske etter kongekrabbe er delt opp i to forvaltningsområder. Fra Porsangerfjorden og østover er fisket strengt kvoteregulert, mens det vest av Magerøya er fritt fiske.