Ønsker utvidet åpningstid på Bjørnfjell

Fiskeeksportører ønsker utvidet åpningstid ved Bjørnfjell tollstasjon i Nordland og har hatt møte om saken med Nordland fylkeskommune og Tollvesenet.

At tollstasjonen på Bjørnfjell lukker allerede klokken 23.00, har lenge vært en utfordring for eksportørene som frakter fisk til Europa. Når bilene lastes om ettermiddagen, er det knapt med tid igjen for å skulle nå tollstasjonen før nattestenging.

Dette gjelder særlig for fisk fra områdene lengst ut i Lofoten og Vesterålen, og fra de områdene i Troms som naturlig bruker Bjørnfjell som grenseovergang.

– Vi er nå i gang med flere arbeidsgrupper som ser på ulike løsninger, sier næringsråd Arve Knutsen (KrF) i Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Vurderer døgnåpen elektronisk tollklarering

Etter et møte mellom fiskerinæringen, transportører, Tollregion Midt-Norge og Nordland fylkeskommune, er det enighet om å søke bedre rammer for fiskeeksportørene.

– Tollstasjonen ved Tärnaby har i lengre tid praktisert en ordning som kalles «trafikktilstånd» – en ordning som gir mulighet for døgnåpen, elektronisk tollklarering av varer. En arbeidsgruppe vil nå se nærmere på om dette er en ordning som også kan praktiseres ved Bjørnfjell, forteller næringsråd Knutsen.

Økt kostnad

Tollregion Midt-Norge skal parallelt arbeide med å se på kostnadene for utvidede åpningstider. Næringen har lagt fram sine forslag, som langt på vei vil dekke behovet for en effektiv transport til det europeiske markedet:

  • Forlenget åpningstid til kl 0200 mandag til fredag hele året
  • Forlenget åpningstid til kl 0200 lørdag i vintersesongen (februar - april)
  • Forlenget åpningstid til kl 2300 på lørdag i tidsrommet mai – desember


– En døgnåpen stasjon ved Bjørnfjell vil anslagsvis medføre behov for 8 nye stillinger. Det ser man ikke som realiserbart i første omgang. Om vi klarer å få utvidet åpningstidene slik næringen ønsker, er vi kommet et godt stykke på vei, påpeker Knutsen.

Frustrasjon

Representantene for fiskerinæringen har uttrykt frustrasjon over at Nordland, som landets fremste fiskeri- og havbruksfylke, ikke har åpningstider ved Bjørnfjell som er tilpasset de reelle behovene som næringen har.

– Derfor er det svært gledelig at vi er kommet i gang med en dialog med tollmyndighetene. Det kan ikke være åpningstidene på grenseovergangene som legger føringene for om man er konkurransedyktig med fersk fisk mot det europeiske markedet, avslutter næringsråd Knutsen.